20:28, Ngày 24/04/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

13/02/2017 3:54 CH.   127 lượt xem

Quy định tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K8 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K7 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa, K1 ĐH Thanh nhạc, K4 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy năm 2016

29/11/2016 3:01 CH.   167 lượt xem

Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHSP nghệ thuật TW

30/06/2016 9:37 CH.   786 lượt xem

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp năm 2016

25/02/2016 4:13 CH.   1869 lượt xem

Thông báo rà soát kết quả học tập toàn khóa của K6 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật; K5 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang; K2 ĐH Thiết kế Đồ họa; K1 ĐH Hội họa; K43 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật

15/06/2015 1:31 CH.   2321 lượt xem

Quyết định Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh các ngành, hệ đào tạo không chuyên tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

24/03/2015 3:31 CH.   3355 lượt xem

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

02/02/2015 8:18 SA.   2159 lượt xem

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

09/01/2014 8:37 SA.   1674 lượt xem