13:32, Ngày 19/01/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Quy định tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K8 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K7 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa, K1 ĐH Thanh nhạc, K4 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy năm 2016

29/11/2016 3:01 CH.   22 lượt xem

Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHSP nghệ thuật TW

30/06/2016 9:37 CH.   614 lượt xem

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp năm 2016

25/02/2016 4:13 CH.   1608 lượt xem

Thông báo rà soát kết quả học tập toàn khóa của K6 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật; K5 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang; K2 ĐH Thiết kế Đồ họa; K1 ĐH Hội họa; K43 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật

15/06/2015 1:31 CH.   2157 lượt xem

Quyết định Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh các ngành, hệ đào tạo không chuyên tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

24/03/2015 3:31 CH.   3113 lượt xem

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

02/02/2015 8:18 SA.   2032 lượt xem

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

09/01/2014 8:37 SA.   1462 lượt xem

Quy định và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy

23/02/2012 2:51 CH.   4239 lượt xem
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học hệ liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học...