13:34, Ngày 19/01/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

20/01/2011 1:49 CH.   3800 lượt xem

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

10/12/2010 1:44 CH.   6512 lượt xem

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

31/08/2010 11:24 SA.   22814 lượt xem

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

31/08/2010 11:22 SA.   5389 lượt xem

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

31/08/2010 11:17 SA.   6170 lượt xem

Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

19/09/2009 12:00 SA.   5101 lượt xem
Quyết định số 06/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/09/2009 12:00 SA.   3559 lượt xem
Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2007 về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học"

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/09/2009 12:00 SA.   3099 lượt xem
Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2008 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.