11:30, Ngày 24/11/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Quyết định Về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Tiếng Anh các ngành, hệ đào tạo không chuyên tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

24/03/2015 3:31 CH.   3868 lượt xem

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13

02/02/2015 8:18 SA.   2425 lượt xem

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

09/01/2014 8:37 SA.   2123 lượt xem

Quy định và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy

23/02/2012 2:51 CH.   4603 lượt xem
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học hệ liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học...

Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

20/01/2011 1:49 CH.   4051 lượt xem

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

10/12/2010 1:44 CH.   7053 lượt xem

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

31/08/2010 11:24 SA.   25051 lượt xem

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

31/08/2010 11:22 SA.   5873 lượt xem