00:24, Ngày 26/03/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Quy định và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy

23/02/2012 2:51 CH.   4305 lượt xem
Căn cứ Quy chế Đào tạo đại học hệ liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học...

Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

20/01/2011 1:49 CH.   3838 lượt xem

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

10/12/2010 1:44 CH.   6597 lượt xem

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

31/08/2010 11:24 SA.   23082 lượt xem

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

31/08/2010 11:22 SA.   5458 lượt xem

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

31/08/2010 11:17 SA.   6245 lượt xem

Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

19/09/2009 12:00 SA.   5140 lượt xem
Quyết định số 06/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/09/2009 12:00 SA.   3588 lượt xem
Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2007 về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học"