13:37, Ngày 19/01/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

07/09/2009 12:00 SA.   3019 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QÐ-BGDÐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)