07:54, Ngày 22/09/2017
     
 

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng của trường ĐHSP Nghệ thuật TW

14/09/2010 10:57 SA.   4358 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

07/09/2010 3:05 CH.   3250 lượt xem

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

07/09/2010 3:01 CH.   4053 lượt xem

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

07/09/2010 2:23 CH.   2595 lượt xem