00:24, Ngày 26/03/2017
     
 

Tin hợp tác quốc tế

Giám đốc Âm nhạc Học viện Hợp xướng tài năng trẻ - Malaysia tới giảng dạy tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Giám đốc Âm nhạc Học viện Hợp xướng tài năng trẻ - Malaysia tới giảng dạy tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

24/10/2010 7:13 CH.   2956 lượt xem
LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN

19/04/2010 4:32 CH.   2234 lượt xem
Christoph Willibald Gluck

Christoph Willibald Gluck

19/04/2010 4:30 CH.   3842 lượt xem
Nghệ sĩ Jeremy Donovan với nghệ thuật múa và vẽ Australia

Nghệ sĩ Jeremy Donovan với nghệ thuật múa và vẽ Australia

15/04/2010 10:26 CH.   2028 lượt xem
LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN

15/04/2010 12:00 SA.   6342 lượt xem
Christoph Willibald Gluck

Christoph Willibald Gluck

06/04/2010 12:00 SA.   2187 lượt xem
Chương trình giới thiệu, giao lưu với  Trường cao đẳng âm nhạc SHOBI - TOKYO

Chương trình giới thiệu, giao lưu với Trường cao đẳng âm nhạc SHOBI - TOKYO

28/01/2010 12:00 SA.   2133 lượt xem
Giao lưu Âm nhạc đại học Tiểu bang Michigan - Độc đáo và ấn tượng

Giao lưu Âm nhạc đại học Tiểu bang Michigan - Độc đáo và ấn tượng

04/12/2009 10:36 CH.   2272 lượt xem