11:43, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin hợp tác quốc tế

Chương trình biểu diễn Âm nhạc của các nghệ sĩ Deepblu

21/04/2015 8:17 SA.   1457 lượt xem

Hội thảo về Giáo dục Âm nhạc với các nghệ sĩ Australia tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

28/01/2015 4:54 CH.   1580 lượt xem

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo Đại học Trường Cambridge School of Visual & Performing Arts, Anh Quốc với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

09/11/2014 8:04 SA.   1319 lượt xem

Chương trình giao lưu hội thảo về Giáo dục Âm nhạc của ban nhạc Deep Blue tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

13/04/2014 6:33 CH.   1478 lượt xem

DeepBlue Nghệ thuật của công chúng

25/03/2014 3:16 CH.   1267 lượt xem

Giao lưu, biểu diễn đàn piano kiểu 4 tay với các Nghệ sĩ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

12/12/2013 10:41 CH.   1292 lượt xem

Australia mê hoặc lòng người bằng phượng tím

26/10/2013 10:35 CH.   1408 lượt xem

Duo Agostino biểu diễn, hội thảo ghi – ta cổ điển tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

29/09/2013 2:06 CH.   2060 lượt xem