19:00, Ngày 28/06/2017
     
 

Nội san

Một vài kinh nghiệm về giáo dục Mỹ thuật phổ thông của một số nước trên thế giới

13/04/2014 6:00 CH.   5649 lượt xem

Hát Đúm Thủy Nguyên - Hải Phòng xưa và nay

03/02/2014 12:34 SA.   5952 lượt xem

Sáng tạo âm nhạc và vấn đề Chân–Thiện–Mỹ

16/01/2014 9:42 CH.   3428 lượt xem

Đưa Cồng chiêng Mường vào chương trình giáo dục âm nhạc cho bậc Trung học cơ sở ở tỉnh Hòa Bình

14/01/2014 8:46 SA.   2590 lượt xem

Barbara Cohen. Tôn giáo Mỹ thế kỉ XX

12/10/2012 9:52 SA.   2906 lượt xem

Vai trò âm nhạc trong sân khấu truyền thống Việt Nam

10/09/2012 4:15 CH.   4583 lượt xem

Về “môn học bị coi thường nhất”..

27/08/2012 8:20 SA.   3281 lượt xem
... Đó là môn sử và đó cũng lại là lời khẳng định của vị thầy dạy sử, người đứng đầu hội nghề nghiệp của giới sử học đã cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức một cuộc hội thảo quốc gia bàn về “việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam” tại Đà Nẵng tuần vừa qua.

Hành trình sưu tầm nghiên cứu dân ca quan họ

24/08/2012 9:53 CH.   5465 lượt xem
Quan họ là một hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian, diễn xướng dân gian độc đáo, hấp dẫn, có giá trị nhân văn,
...