17:54, Ngày 30/05/2017
     
 

Thông tin hoạt động

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 5, năm 2015

16/12/2015 10:35 CH.   1262 lượt xem

Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020

30/06/2015 8:31 SA.   1251 lượt xem

Thư ngỏ kỷ niệm 45 năm sự nghiệp giáo dục sư phạm nghệ thuật (1970 – 2015) và 9 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

12/04/2015 10:21 SA.   2429 lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

24/01/2015 10:11 SA.   2007 lượt xem

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

21/09/2012 3:33 CH.   2748 lượt xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Kiểm điểm phải đi đôi với khắc phục, sửa chữa

27/08/2012 8:13 SA.   2607 lượt xem
Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, điều quan trọng nhất, kiểm điểm phải đi đôi với khắc phục, sửa chữa, chứ nếu sau kiểm điểm chỉ nói “thấm lắm”, hoặc có nhận thiếu sót, khuyết điểm nhưng vẫn không sửa, không khắc phục thì không được.

Trách nhiệm nêu gương của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư

14/08/2012 8:43 SA.   2055 lượt xem
Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW nhiệm kỳ 2012- 2015

17/05/2012 5:05 CH.   4983 lượt xem
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và căn cứ vào thực tiễn tổ chức các chi bộ thuộc Đảng bộ trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, vào trung tuần tháng 05/2012, Ban chấp hành Đảng ủy đã triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2012-2015.