18:54, Ngày 26/04/2017
     
 

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng năm 2017

27/03/2017 11:21 SA.   159 lượt xem

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2016 - 2017 (Đợt thi CĐR.01.17)

21/03/2017 3:40 CH.   230 lượt xem

Kế hoạch quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K7 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật và K4 ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy

29/11/2016 4:04 CH.   428 lượt xem

Kế hoạch quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K45 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

29/11/2016 3:54 CH.   375 lượt xem

Quy định tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K8 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K7 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa, K1 ĐH Thanh nhạc, K4 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy năm 2016

29/11/2016 3:01 CH.   169 lượt xem

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp năm 2016

25/02/2016 4:13 CH.   1873 lượt xem

Danh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

03/07/2015 6:01 CH.   7790 lượt xem

Quyết định 241/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 10 tháng 2 năm 2015 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo năm 2015 Tại trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên

11/02/2015 6:43 CH.   2516 lượt xem