18:37, Ngày 26/04/2017
     
 

Các biểu mẫu

Quy định nộp lưu chiểu khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, chương trình nghệ thuật, sáng tác tranh, tập san bài tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy năm 2016

23/06/2016 7:44 SA.   931 lượt xem

Phiếu xác nhận hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường

21/06/2016 10:28 SA.   918 lượt xem

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp năm 2016

25/02/2016 4:13 CH.   1873 lượt xem

Phiếu thanh toán ra trường

16/06/2015 2:26 CH.   2470 lượt xem

Biểu mẫu đề cương/khóa luận tốt nghiệp

08/01/2014 4:21 CH.   1509 lượt xem

Mẫu biểu đào tạo về bảng điểm, kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp...

10/03/2011 3:38 CH.   8273 lượt xem
Mẫu biểu đào tạo về bảng điểm, kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp...

Đơn xin thi lại học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

23/07/2010 11:30 SA.   4535 lượt xem

Mẫu đơn đăng ký và đóng học phí học lại các học phần không đạt

27/09/2009 9:11 CH.   5025 lượt xem