18:36, Ngày 29/07/2017
     
 

Đổi mới giáo dục ĐH

Hiệu quả và sự lan toả của Dự án Giáo dục Mĩ thuật, đáp ứng được nhu cầu thực tế và yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

28/07/2017 12:46 CH.   19 lượt xem

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tích cực thực hiện chỉ đạo về đổi mới đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

01/06/2017 9:07 SA.   285 lượt xem

Văn bản - biểu mẫu 3 công khai kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

13/06/2014 8:28 SA.   1934 lượt xem

Giải quyết bài toán 50% giảng viên chưa có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

13/06/2012 11:02 CH.   2736 lượt xem
Tổng số giảng viên ĐH, CĐ ở nước ta đến nay là 77.500 người, trong đó 50% giảng viên các cơ sở giáo dục đại học chưa có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Dự thảo Luật Giáo dục Đại học đã đưa ra giải pháp để giải bài toán này.
TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIÁO DỤC  Ở CHLB ĐỨC

TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở CHLB ĐỨC

07/06/2012 10:31 SA.   10442 lượt xem

Các trường ĐH sẽ tự cấp bằng

10/04/2012 9:27 CH.   2225 lượt xem
Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Văn hóa - giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, đó là sự đột phá về quyền tự chủ, nếu Luật GD ĐH được thông qua. Khi đó sẽ có một hình ảnh mới của GDĐH ở Việt Nam.

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

28/04/2010 2:09 CH.   2117 lượt xem

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

28/04/2010 2:03 CH.   1970 lượt xem