17:52, Ngày 30/05/2017
     
 

Đổi mới giáo dục ĐH

Văn bản - biểu mẫu 3 công khai kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

13/06/2014 8:28 SA.   1826 lượt xem

Giải quyết bài toán 50% giảng viên chưa có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

13/06/2012 11:02 CH.   2682 lượt xem
Tổng số giảng viên ĐH, CĐ ở nước ta đến nay là 77.500 người, trong đó 50% giảng viên các cơ sở giáo dục đại học chưa có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Dự thảo Luật Giáo dục Đại học đã đưa ra giải pháp để giải bài toán này.
TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIÁO DỤC  Ở CHLB ĐỨC

TỔNG QUAN HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở CHLB ĐỨC

07/06/2012 10:31 SA.   10173 lượt xem

Các trường ĐH sẽ tự cấp bằng

10/04/2012 9:27 CH.   2156 lượt xem
Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Văn hóa - giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, đó là sự đột phá về quyền tự chủ, nếu Luật GD ĐH được thông qua. Khi đó sẽ có một hình ảnh mới của GDĐH ở Việt Nam.

Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

28/04/2010 2:09 CH.   2070 lượt xem

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

28/04/2010 2:03 CH.   1903 lượt xem

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

28/04/2010 2:00 CH.   1697 lượt xem
Ðổi mới quản lý nhà nước là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ðổi mới quản lý nhà nước là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đại học

28/04/2010 1:56 CH.   2174 lượt xem
Hơn 20 năm qua, ngành giáo dục đã cung cấp cho đất nước hàng triệu lao động có trình độ đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ). Ðây là lực lượng quan trọng tiếp thu và ứng dụng các tri thức, công nghệ  mới ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần làm