05:10, Ngày 23/06/2017
     
 

Thông báo của Đảng ủy

Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX (nhiệm kỳ 2012 - 2015)

11/09/2014 9:53 SA.   5317 lượt xem

Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2011 - 2016

28/11/2012 2:45 CH.   4695 lượt xem

Thông báo phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Đảng ủy Khóa IX nhiệm kỳ 2012 - 2015

28/11/2012 2:42 CH.   7050 lượt xem

Công văn đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

20/08/2012 9:46 SA.   2458 lượt xem

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

21/06/2012 11:51 SA.   2877 lượt xem

Thông báo phân công nhiệm vụ của Đảng uỷ Khoá VIII, nhiệm kỳ 2007-2011

12/01/2011 2:02 CH.   5123 lượt xem
Căn cứ Quyết định số 1300 – QĐ/TU ngày 29 tháng 03 năm 2007 của Thành uỷ Hà Nội về việc chuẩn y Ban chấp hành đảng bộ trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương khoá VIII nhiệm kỳ 2007 - 2011;

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015

10/08/2010 9:21 CH.   7674 lượt xem

Kế hoạch Tổ chức Đại hội các Chi bộ Nhiệm kỳ 2010 - 2012

15/04/2010 10:35 CH.   5205 lượt xem
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ thực tiễn tổ chức các chi bộ thuộc đảng bộ trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Đảng uỷ triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ trường theo nhiệm kỳ 2010 - 2012 với những nội dung cụ thể như sau