18:30, Ngày 29/07/2017
     
 

Thông báo

Đăng ký tham gia đợt kiểm tra ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao.

28/07/2017 6:43 CH.   13 lượt xem

Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

25/07/2017 11:53 SA.   33 lượt xem

Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết

25/07/2017 11:53 SA.   48 lượt xem

Hướng dẫn tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

24/07/2017 3:32 CH.   35 lượt xem

Hướng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ II

24/07/2017 11:02 SA.   36 lượt xem

Thông báo thời gian và thủ tục nhập học của sinh viên đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2017

21/07/2017 4:11 CH.   929 lượt xem

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2017

21/07/2017 4:08 CH.   717 lượt xem

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

21/07/2017 4:05 CH.   156 lượt xem
...