00:21, Ngày 26/03/2017
     
 

Thông báo

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2016 - 2017 (Đợt thi CĐR.01.17)

21/03/2017 3:40 CH.   122 lượt xem

Thông báo kết luận tại Hội nghị về công tác biên soạn, in ấn tài liệu và giáo trình giảng dạy.

20/03/2017 3:33 CH.   55 lượt xem

Thông báo tạm ngừng cấp điện ngày 21 tháng 3 năm 2017

20/03/2017 9:44 SA.   40 lượt xem

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy, liên thông chính quy năm 2017

14/03/2017 4:33 CH.   6185 lượt xem

Hồ sơ đăng ký dự thi đại học và cao đẳng năm 2017 trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

14/03/2017 4:03 CH.   365 lượt xem

Trích ngang thành tích và kết quả phiếu tín nhiệm của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

10/03/2017 9:29 SA.   141 lượt xem

Thông báo tạm ngừng cấp điện ngày 09 tháng 3 năm 2017

06/03/2017 4:29 CH.   99 lượt xem

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017

02/03/2017 9:23 SA.   1419 lượt xem
...