13:35, Ngày 19/01/2017
     
 

Thông báo

Thông báo về việc nhận Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật số 19

17/01/2017 4:33 CH.   25 lượt xem

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy, liên thông chính quy năm 2017

16/01/2017 4:33 CH.   395 lượt xem

Thông báo về việc nhận Lịch năm 2017

20/12/2016 4:44 CH.   263 lượt xem

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017

19/12/2016 9:23 SA.   628 lượt xem

Kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2016

02/12/2016 2:03 CH.   349 lượt xem

Kế hoạch quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K7 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật và K4 ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy

29/11/2016 4:04 CH.   269 lượt xem

Kế hoạch quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K45 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

29/11/2016 3:54 CH.   227 lượt xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2016

29/11/2016 9:38 SA.   265 lượt xem
...