22:06, Ngày 22/11/2017
     
 

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017 tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

11/07/2017 1:53 CH.   338 lượt xem

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2016-2017

02/02/2017 8:46 SA.   366 lượt xem

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016

23/07/2016 10:39 CH.   438 lượt xem

Thông báo tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2015

27/05/2015 4:09 CH.   2457 lượt xem

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015

21/04/2015 10:59 SA.   1375 lượt xem

Văn bản - biểu mẫu 3 công khai kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014

13/06/2014 8:28 SA.   2126 lượt xem

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục Trường đại học

01/05/2013 10:29 SA.   1483 lượt xem

Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

29/09/2010 6:24 CH.   3169 lượt xem
Quy định về Quy trình và Chu trình kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, Cao đẳng, TCCN