06:04, Ngày 21/08/2017
     
 

Tin khoa học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 - 2017

20/06/2017 2:50 CH.   353 lượt xem

Nghiệm thu 02 đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ

16/03/2017 4:00 CH.   310 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2016

20/02/2017 1:57 CH.   476 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số B2015-36-27 tại cơ sở

26/12/2016 10:28 SA.   326 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ ở cơ sở

08/12/2016 4:43 CH.   455 lượt xem

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016 – 2017

20/11/2016 12:18 CH.   607 lượt xem

Hội thảo “Giáo dục nghệ thuật – thực trạng và giải pháp”

27/05/2016 9:06 SA.   947 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2015 - 2016

12/05/2016 6:08 CH.   1585 lượt xem