13:30, Ngày 19/01/2017
     
 

Tin khoa học

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số B2015-36-27 tại cơ sở

26/12/2016 10:28 SA.   131 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ ở cơ sở

08/12/2016 4:43 CH.   192 lượt xem

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016 – 2017

20/11/2016 12:18 CH.   240 lượt xem

Hội thảo “Giáo dục nghệ thuật – thực trạng và giải pháp”

27/05/2016 9:06 SA.   660 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2015 - 2016

12/05/2016 6:08 CH.   1248 lượt xem

Hình tượng người phụ nữ trong thể loại tranh sinh hoạt của Edgar Degas

12/05/2016 6:03 CH.   584 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ năm 2014 -2015

16/03/2016 1:46 CH.   506 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2015

23/12/2015 11:32 SA.   1402 lượt xem