05:18, Ngày 23/06/2017
     
 

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

Thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật ở các trường tiểu học và trung học cơ sở

24/02/2017 2:00 CH.   966 lượt xem

Hình tượng chim phượng trong chạm khắc đình Hoành Sơn

24/02/2017 1:59 CH.   337 lượt xem

Diễn xướng của hát Trống quân ở trung du Bắc Bộ

24/02/2017 1:59 CH.   535 lượt xem

Tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên những đường biên loại thể

24/02/2017 1:58 CH.   353 lượt xem

Những mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học qua các thời kỳ phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và Việt Nam Hội nhập cùng phát triển

24/02/2017 1:57 CH.   767 lượt xem

Bàn về dịch thuật văn học qua trường hợp Truyện Kiều

24/02/2017 1:54 CH.   221 lượt xem

Những ghi chép về người Mường ở Hòa Bình Phần 1: Đặc điểm nơi cư trú

15/02/2017 3:30 CH.   711 lượt xem

Nhìn ngược từ Âm nhạc đến hệ giá trị Văn hóa Việt Nam

15/02/2017 3:28 CH.   465 lượt xem