Tin tức – Sự kiện

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2009-36-14

27 Tháng Ba 2011

Sáng 24/3, trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số B2009-36-14: Xây dựng nếp sống văn hóa ký túc xá sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW” do ThS. Đào Đăng Phượng làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm: TS. Phạm Trọng Toàn (Chủ tịch), PGS.TS. Nguyễn Văn Cần (Phản biện 1), TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 2), TS. Trịnh Hoài Thu (Thư ký, ủy viên) và các ủy viên: TS. Nguyễn Hữu Thức, TS. Trần Hoàng Tiến, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo.  

 

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

mã số B2009-36-14

 

Nếp sống văn hóa ký túc xá (KTX) sinh viên là một vấn đề thời sự, phức tạp, được đặc biệt quan tâm, khi mà nhiều KTX của cơ sở đào tạo đại học hiện nay đang ở trong tình trạng quá tải với quy mô chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của sinh viên. Do đó, bằng việc nghiên cứu nếp sống văn hóa KTX sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đồng thời so sánh đối chiếu với một số trường đại học khác như trường Đại học Văn hóa, trường Đại học Sư phạm Hà Nội…, nhóm tác giả thực hiện đề tài đã trao đổi, tham khảo, đánh giá ưu điểm, hạn chế, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi trong quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa tại các KTX nói chung, KTX trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói riêng.

Bên cạnh đó, hội đồng nghiệm thu thống nhất một số ý kiến nhằm hoàn thiện đề tài như: Nhấn mạnh hơn nữa vai trò, tác dụng của việc xây dựng nếp sống văn hóa tại KTX; khắc phục lỗi vi tính; Một số giải pháp chưa thực sự khả thi; cần trình bày sâu hơn phần cơ sở lý luận về xây dựng nếp sống; nhấn mạnh hơn tính chiến đấu, vai trò trong tổ chức đoàn, tổ tự quản trong xây dựng nếp sống văn hóa ở ký túc xá. Khi làm được điều này, kết quả nghiên cứu đề tài sẽ bổ sung và làm phong phú thêm lý luận, thực tiễn xây dựng nếp sống văn hóa ở nước ta, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ văn hóa nghệ thuật tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Với đề tài này, nhóm tác giả thực hiện hướng tới mục tiêu tạo dựng một môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, một điều kiện học tập thuận lợi, có chất lượng; từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục nếp sống văn hóa, đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ sinh viên trong thời đại ngày nay.

 

            Đề tài đã trình bày ba nội dung cơ bản là: Cơ sở lý luận về xây dựng nếp sống văn hóa; Thực trạng nếp sống văn hóa ký túc xá sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Một số định hướng và giải pháp phát huy hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa ký túc xá sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Sau quá trình nghiên cứu, thu thập, phân tích, nhóm tác giả đề tài đã thu được những sản phẩm khoa học:

- 1 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

- 1 báo cáo tóm tắt;

- 1 đĩa VCD về mô hình xây dựng nếp sống văn hóa ở một số phòng trong ký túc xá trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

- 2 bài báo;

- 1 biện pháp quản lý ký túc xá sinh viên.

 

 

                                                                                                                                               HH