Tin tức – Sự kiện

Hướng dẫn thí sinh về việc tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2011

19 Tháng Sáu 2011

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:             / HD - ĐHSPNTTW                            Hà Nội, ngày  ….  tháng ….. năm 2011

 

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  HỆ CHÍNH QUY 2011

 

I. HỆ ĐẠI HỌC:

 

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung thi

Hình thức thi

Quy định - Quy cách

Thời gian làm bài

ĐHSP Âm nhạc

 

Môn 1: Văn học (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

 

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

Môn 2:  Lý thuyết âm nhạc tổng hợp - Xướng âm:

- Các vấn đề về:

- Nhịp.

- Quãng và đảo quãng.

- Các điệu thức trưởng, thứ.

- Đọc xướng âm từ 0 đến 1 dấu hoá ở các

loại nhịp 2/4, 3/4,4/4, 3/8

Vấn đáp

- Thi theo thứ tự phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

 

 

Môn 3: Thanh nhạc - Nhạc cụ:

- Hát một đến hai bài tự chọn.

- Trình bày một đến hai bài đàn tự chọn.

Trình bày tác phẩm

- Thi theo thứ tự phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 5 phút.

 

 

 

ĐHSP Mỹ thuật

 

  Môn 1: Văn học (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

 

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

  Môn 2: Hình họa

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

  

Thực hành

- Mẫu vẽ, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, băng dính, ghim....

  + Ghế nhựa thấp

240 phút

 

  Môn 3: Bố cục

 

  - Vẽ tranh theo đề tài.

  - Chất liệu: Màu bột.

  - Khổ giấy: 30cm x 40 cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính và ghim...

240 phút

ĐH

Quản lý văn hoá

 

Môn 1: Văn học (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

 

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

Môn 2: Lịch sử (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

 

Môn 3: Hùng biện và Biểu diễn

  - Hùng biện

   Trình bày một vấn đề hiểu biết  xã hội theo quy định đề thi.

- Biểu diễn Nghệ thuật (1 trong 4 hình thức):

  + Múa: Biểu diễn một tiểu phẩm hay một tác phẩm múa dân gian hoặc hiện đại.

  + Hát: Biểu diễn một ca khúc mới hoặc dân ca Việt Nam

  + Nhạc cụ: Biểu diễn một tác phẩm âm nhạc bằng nhạc cụ do thí sinh tự chọn.

  + Tiểu phẩm sân khấu: Biểu diễn một tiểu phẩm tự chọn (Kịch nói, Kịch câm, Tuồng, Chèo...).

 

Thực hành

Thi theo thứ tự phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 5 phút.

 

 

ĐH Thiết kế thời trang

 

Môn 1:Văn học (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

 + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính, ghim...

  + Ghế nhựa thấp

240 phút

Môn 3: Trang trí

 

- Trang trí hình cơ bản theo đề thi.

- Chất liệu: Bột màu.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

 

 

 

240 phút

 

 

 

ĐH Thiết kế

Đồ hoạ

 

Môn 1: Văn học (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính ghim...

   + Ghế nhựa thấp

240 phút

 

Môn 3: Trang trí

 

- Vẽ trang trí theo đề thi

- Chất liệu: Bột màu

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

240 phút

ĐH

Hội hoạ

 

Môn 1: Văn học (Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT)

Viết

- Đề thi, giấy thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ bán thân nam (cởi trần, mặc quần đùi).

- Chất liệu: chì hoặc than.

- Khổ giấy: 60 cm x 80 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  Bảng vẽ khuôn khổ 60 cm x 80 cm; bút chì hoặc than...

360 phút

 

Môn 3: Bố cục

 

- Vẽ tranh theo đề tài

- Chất liệu: Bột màu

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

 Bảng vẽ khuôn khổ 30 cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính, ghim... 

360 phút

 

II. HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

Xét tuyển từ kết quả thi đại học cho các thí sinh không trúng tuyển kỳ thi đại học hệ chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và các trường khác có cùng khối thi, môn thi.

                                                                             CHỦ TỊCH HĐTS

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- HĐTS;                                                                                                     (Đã ký)

- Lưu VT,ĐT

                                                                                         PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà