Tin tức – Sự kiện

Nâng mức thu nhập vãng lai chịu thuế lên 1 triệu đồng

07 Tháng Tám 2011

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27.3.2009, thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11.1.2010 và thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26.1.2011.

Theo đó, mức thu nhập vãng lai chịu thuế được nâng từ mức 500.000 đồng hiện nay lên 1 triệu đồng. Thông tư 113 quy định, các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập. Mức khấu trừ vẫn áp dụng tỉ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế.   

Theo laodong.com.vn

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm