Tin tức – Sự kiện

Chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

02 Tháng Giêng 2012

Năm 2011, năm đầu tiên đất nước ta thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI. Ðược giao trọng trách mới trên cương vị đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã có một năm công tác bận rộn và sôi động, đặc biệt trên lĩnh vực đối ngoại. 

 

Trước thềm xuân mới Nhâm Thìn - 2012, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Thưa Chủ tịch Nước, năm 2011 đã để lại nhiều dấu ấn trên lĩnh vực đối ngoại. Chủ tịch Nước đánh giá như thế nào về những kết quả này?

- Đại hội XI của Đảng đã tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế... Thực hiện đường lối đó, trong năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai ở mức cao các hoạt động đối ngoại, từ các hoạt động song phương đến các diễn đàn đa phương của quốc tế, của khu vực; từ cấp cao đến các bộ ngành, địa phương; cả các hoạt động ngoại giao nhân dân. Có thể nói, năm 2011 là một năm thắng lợi nổi bật trên lĩnh vực đối ngoại, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được quốc tế công nhận, đề cao.

Thưa Chủ tịch Nước, giữ vững chủ quyền lãnh thổ hiện nay là vấn đề được nhân dân hết sức quan tâm. Đảng và Nhà nước ta có phương sách gì để vừa giữ vững chủ quyền, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình để xây dựng đất nước, nâng cao vai trò vị thế của đất nước?

- Chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Trong bối cảnh tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hoà bình, thông qua đàm phán với các bên có liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Quy tắc ứng xử của các nước trong khu vực (DOC), đây là những chuẩn mực được cộng đồng thế giới thừa nhận, đồng tình và trên cơ sở thoả thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 10.2011 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bằng cách đó và bằng việc tăng cường hoạt động đối ngoại tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới, tạo sự ủng hộ tích cực của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, để chúng ta vừa bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, vừa giữ vững được môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị trí Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Nước đặt ra cho mình những mục tiêu, nhiệm vụ gì?

- Như tôi đã phát biểu trước Quốc hội khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch Nước, trong nhiệm kỳ của mình, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Nước theo Hiến pháp và pháp luật quy định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ lớn là: Một: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao. Hai: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ba: Phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bốn: Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Năm: Tăng cường hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo ra môi trường hoà bình, ổn định, những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Sáu: Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Xin cảm ơn Chủ tịch!

X.H (Theo TTXVN)

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm