Tuyển sinh đại học

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

03 Tháng Ba 2012

                         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Số:            /TB-ĐHSPNTTW -ĐT                                                                            Hà Nội, ngày  01  tháng  03  năm 2012

  

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

 

            Căn cứ Công văn số: 845 /BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 24/02/2012, V/v Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 của  Bộ GD&ĐT;

           Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT) thông báo chi tiết những thông tin tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 như sau:

 

 

STT

Ngành học

Mã ngành quy ước

Khối thi quy ước

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Ghi chú

 

Hệ đào tạo: chính quy

 

+ Vùng tuyển: Tuyển sinh trong toàn quốc.

+ Môn Văn, Sử: Thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2012: 400 chỗ

+ Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo TT Liên Bộ số 10/TTLB, 18/08/1989.

I. Hệ đại học

  1. ĐHSP Âm nhạc:

- Ngày 09/7/2012 thi môn Văn theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Ngày 11/7/2012 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ

                     (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2).

  2. ĐHSP Mỹ thuật:

- Ngày 09/7/2012 thi môn Văn theo đề thi chung của Bộ GD&Đ

- Ngày 11/7/2012 thi môn Hình hoạ - vẽ tượng chân dung - 240 phút,

 Bố cục - 240 phút.

                     (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2)

 3. ĐH Quản lý Văn hoá:

- Ngày 09/7/2012 thi môn Văn, Sử theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Ngày 11/7/2012 thi Năng khiếu: Hùng biện và Biểu diễn (1 trong 4 hình thức: Hát, Múa, Đàn, Tiểu phẩm sân khấu)

                     (Môn năng khiếu nhân hệ số 2 ).

4. ĐH Thiết kế thời trang:

- Ngày 09/7/2012 thi môn Văn theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Ngày 11/7/2012 thi môn Hình hoạ - vẽ tượng chân dung - 240 phút;

- Ngày 12/7/2012 thi môn Trang trí - 240 phút

                   (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2). 

5. ĐH Thiết kế đồ hoạ:

- Ngày 09/7/2012 thi môn Văn theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Ngày 11/7/2012 thi môn Hình hoạ - vẽ tượng chân dung - 240 phút;

- Ngày 12/7/2012 thi môn Trang trí - 240 phút

                  (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2).

I

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1

- Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

250

2

- Sư phạm Mỹ thuật

D140222

H

250

3

- Quản lý văn hoá

D220342

R

100

4

- Thiết kế thời trang

D210404

H

150

5

- Hội hoạ

D210103

H

60

6

- Thiết kế đồ hoạ

D210403

H

150

II

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

 

1

- Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

100

2

- Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H

100

 

6. ĐH Hội hoạ:

- Ngày 09/7/2012 thi môn Văn theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Ngày 11/7/2012 thi môn Hình hoạ - vẽ người bán thân - 360 phút;

 - Ngày 12/7/2012 thi môn Bố cục - 360 phút

                   (Hai môn năng khiếu nhân hệ số 2).

II. Hệ Cao đẳng Sư  phạm:

* Xét tuyển nguyện vọng 2 từ kết quả thi ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật của trường ĐHSP Nghệ thuật TW và các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi.

 

*Chú ý:  -  Thí sinh được dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi, kết quả thi môn Văn học (thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT), môn Hình hoạ (240 phút) và môn Trang trí (240 phút) được tính chung cho các ngành dự thi. Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung (theo mẫu) nộp cho cán bộ tiếp nhận.

                - Thí sinh dự thi môn Văn học (thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT) tại trường đại học khác nếu dự thi đầy đủ các môn Năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW sẽ được công nhận kết quả với điều kiện đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

                - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

        * Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Km9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;  ĐT: 043.854 73 01; Website: http://www.spnttw.edu.vn

 

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                         PGS.TSKH.Phạm Lê Hoà

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm