Tuyển sinh đại học

Thông báo lịch tuyển sinh năm 2012 , hướng dẫn thí sinh, nội quy phòng thi, thời gian và hiệu lệnh, sơ đồ tổng thể trường ĐHSP Nghệ thuật TW

05 Tháng Bảy 2012

 

1. Thông báo số 2 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

download

2. Lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

download

3. Hướng dẫn thí sinh về các môn dự thi Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

download

4. Nội quy phòng thi

download

5. Thời gian, hiệu lệnh và nhiệm vụ công tác tổ chức của Ban coi thi

download

6. Sơ đồ tổng thể trường ĐHSP Nghệ thuật TW

download

7. Sơ đồ phòng thi điểm thi 01

download

8. Sơ đồ phòng thi điểm thi 02

download

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm