Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012

02 Tháng Mười 2012

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW     

----------

      Số:  826/TB ĐHSPNTTW-SĐH      

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

                   Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012

                                         

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2012

 

            Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 5527/2012/BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2012 cho Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ  chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc đợt 2 năm 2012 với các yêu cầu cụ thể sau:

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1.1. Điều kiện văn bằng:

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành Sư phạm Âm nhạc được quyền thi vào Cao học Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

Những đối tượng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành phù hợp (Âm nhạc học, Thanh Nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Ca kịch dân tộc truyền thống...) thì phải bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. Nội dung các môn học bổ sung do Trường ĐHSP Nghệ thuật TW quy định.

1.2. Điều kiện thâm niên công tác:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học  xếp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

2. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

3. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ƯU TIÊN DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC

Điều kiện được cộng điểm

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động,

- Người thuộc dân tộc thiểu số,

- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí thi,

- Con liệt sĩ,

- Con nạn nhân chất độc da cam.

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

4.1. Đơn xin dự thi: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động (là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước; với các trường hợp là hợp đồng lao động đề nghị ghi rõ thời hạn hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn).

4.2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác. Nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

4.3. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp bằng tốt nghiệp không ghi loại, yêu cầu phải nộp bảng điểm toàn khoá).

Khi nộp các bản sao thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu.

4.4. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập theo qui định.

4.6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

4.7. Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

4.8. 03 ảnh cỡ 3cm x 4cm mới nhất (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh).

4.9. 03 Phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.

4.10. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.

5. HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

5.1. Hình thức thi tuyển: Thi tập trung tại Trường ĐHSPNT TW.

5.2. Các môn thi tuyển:                                                     

- Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Kiến thức lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc).

- Năng lực hoạt động Âm nhạc (Thanh nhạc/Nhạc cụ).

- Ngoại ngữ: thi một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Trung,  Pháp, Đức trình độ  A2 theo Khung Châu Âu.

6. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI THEO ĐỊA CHỈ:

Khoa Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW; Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.     

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 03 tháng 9 năm 2012

- Dự kiến ôn tập: từ 22/10/2012 đến 22/11/202

- Ngày thi tuyển (Dự kiến): cuối tháng 11/2012.

Liên hệ: Email:  khoasdh@spnttw.edu.vn    Tel: 04.62516423 – Mobile: 0915 703460

 

     

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các Sở / Phòng GD & ĐT, các Viện;

- Các Trường ĐH, CĐ, THCN,

   THPT và THCS;

- Các đơn vị trong trường;

- Thí sinh dự tuyển;

- Lưu: P. HCTH, K. SĐH, KHTC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS TSKH. Phạm Lê Hòa