Tuyển sinh sau đại học

Danh sách học viên bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ khóa 1 chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

21 Tháng Mười Một 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

KHOA SAU ĐẠI HỌC

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 1

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC

THỜI GIAN:  NGÀY 22/11/2012 (SÁNG: TỪ 8H30 – 11H; CHIỀU: TỪ 14H00 – 17H00)

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG HỌP 3

 

Stt

Học viên

Tên đề tài

Hội đồng duyệt đề cương

Ghi chú

1

Trần Thị Kim Thăng

Đưa nghệ thuật diễn xướng hát Dô vào trong giáo dục âm nhạc mầm non.

PGS.TSKH Phạm Lê Hòa (CT)

TS. Trịnh Hoài Thu

TS. Phạm Trọng Toàn

TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

2

Đinh Công Tú

Đưa một số làn điệu Chầu Văn vào chương trình giảng dạy cho giào sinh âm nhạc tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định.

PGS.TSKH Phạm Lê Hòa (CT)

TS. Trịnh Hoài Thu

TS. Phạm Trọng Toàn

TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

3

Huỳnh Công Luận

Đưa một số làn điệu Lý Nam Bộ vào chương trình đào tạo ngành Sư phạm âm nhạc vào trường Đại học An Giang.

PGS.TSKH Phạm Lê Hòa (CT)

TS. Trịnh Hoài Thu

TS. Phạm Trọng Toàn

TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

4

Tạ Thị Lan Phương

Dàn dựng chương trình âm nhạc trong nhà trường tại trường THCS Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

PGS.TSKH Phạm Lê Hòa (CT)

TS. Trịnh Hoài Thu

TS. Phạm Trọng Toàn

TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

 

                                                                                                                Hà Nội, ngày   tháng    năm 2012

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Phạm Lê Hòa