Tin tức – Sự kiện

Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

20 Tháng Giêng 2013

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ và quyền hạn: Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và phát triển nhân lực; chỉ đạo soạn thảo và triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật dạy nghề, các chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2015. Nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề và nhân lực. Tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng gồm 15 thành viên do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (Ủy viên Thường trực); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ (Ủy viên kiêm Tổng Thư ký); Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân; Chủ tịch Viện Khoa  học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm; Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Báo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Đường, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Giảng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Ủy viên thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có bộ phận giúp việc là Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Văn phòng Hội đồng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có biên chế công chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Theo gdtd.vn