Tuyển sinh sau đại học

Bộ GD&ĐT lưu ý khi thực hiện quy chế đào tạo sau ĐH

23 Tháng Sáu 2013

Kết luận cuộc họp về việc thực hiện các quy chế đào tạo sau đại học hiện hành, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã lưu ý các cơ sở đào tạo một số nội dung khi thực hiện các quy chế này.

Khi cấp phôi bằng thạc sĩ, cần lưu ý thời gian đào tạo theo đúng quy định của các quy chế cần áp dụng.

Cụ thể, các khóa tuyển sinh từ năm 2008 về trước, thời gian đào tạo thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 3, Điều 12 của quy chế đào tạo sau đại học ban hành kèm theo quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT. Các khóa tuyển sinh năm 2009 đến nay, thời gian đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 3 quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT và Điều 3 quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm thông tư số 10/2011/QĐ-BGDĐT.

Khi cơ sở đào tạo báo cáo xin cấp phôi bằng cho các khóa tuyển sinh từ 2009 đến nay, nếu quá 2 năm kể từ năm tuyển sinh, cơ sở đào tạo phải gửi kèm theo văn bản quy định chi tiết về tổ chức, quản lý đào tạo và các hoạt động liên quan đến quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; trong đó phải có quy định rõ về thời gian đào tạo của cơ sở đó và các tài liệu minh chứng cho quá trình cho phép học viên nghỉ học (nếu có).

Về việc thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ: Trong tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, giao cho thủ trưởng cơ sở đào tạo đào tạo quy định ngành gần, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi và quy định về trình độ tiếng Việt cần phải đạt được đối với người nước ngoài đăng ký dự thi.

Riêng thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 48 của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành, Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý:

Đối với nghiên cứu sinh đã có quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở từ ngày 31/12/2011 trở về trước: Nếu bảo vệ luận án cấp cơ sở trước tháng 2/2012, thực hiện theo chương trình đào tạo quy định tại Điều 14 Quy chế đào tạo sau đại học ban hành theo quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT. Nếu bảo vệ luận án cấp cơ sở trong tháng 2, 3 năm 2012, phải đáp ứng điều kiện ngoại ngữ theo quy định tại Điều 22 quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

Mọi trường hợp có quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở sau ngày 31/12/2011 hoặc có quyết định thành lập hội đồng cấp cơ sở từ ngày 31/12/2011 trở về trước nhưng bảo vệ luận án cấp cơ sở sau tháng 3/2012, nghiên cứu sinh phải đáp ứng điều kiện yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và chương trình đào tạo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 22 của quy chế hiện hành.

Việc thẩm định hồ sơ, luận án cần thực hiện đúng quy định của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành. Trường hợp có đơn, thư khiếu nại, tố cáo về nội dung, chất lượng luận án hoặc luận án có ít nhất 2 ý kiến thẩm định không tán thành thì yêu cầu cơ sở đào tạo gửi danh sách giới thiệu hội đồng thẩm định gồm 15 người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Điều 41 của quy chế để Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định luận án theo đúng các quy định.

 

Theo gdtd.vn