Tin tức

405 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

07 Tháng Tư 2022
TPO- Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ký quyết định công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư cho 405 úng viên (42 giáo sư và 363 phó giáo sư).

Theo quyết định, 100% ứng viên được Hội đồng Giáo sư nhà nước biểu quyết đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đề đạt chuẩn chức danh.

Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ nhận bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cho các ứng viên đạt chuẩn.

Năm 2021, tổng cộng 640 ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh (88 ứng viên giáo sư, 552 ứng viên phó giáo sư) tại 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau quá trình đánh giá và xét duyệt, các Hội đồng Giáo sư cơ sở chuyển hồ sơ của 494 ứng viên (66 ứng viên giáo sư và 428 ứng viên phó giáo sư) đủ điều kiện lên xét tại Hội đồng Giáo sư của 27 ngành/liên ngành.

Từ 494 ứng viên, Hội đồng Giáo sư các ngành, liên ngành đã xem xét loại 79 ứng viên chưa đạt tiêu chuẩn và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét 415 ứng viên đạt chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư (44 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư).

Nguồn https://tienphong.vn/405-nha-giao-dat-chuan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2021-post1429088.tpo

Đỗ Hợp