Sự kiện

Tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương học phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng”

08 Tháng Bảy 2022

NUAE - Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, trong hai ngày 06 và 07/7/2022, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức tập huấn xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương học phần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng phát biểu khai mạc Tập huấn

Chương trình tập huấn được diễn ra dưới sự hướng dẫn của TS. Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng và TS. Trần Thị Hoài - Viện phó Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự buổi tập huấn, về phía Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có PGS.TS Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị, bộ môn, thư ký, thành viên các nhóm xây dựng chương trình đào tạo.

Toàn cảnh Chương trình tập huấn

Đợt tập huấn hướng đến mục tiêu thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường, nâng cấp kiến thức hiểu biết về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Các cán bộ giảng viên của Trường tham gia tập huấn

Trong hai ngày, các cán bộ giảng viên của nhà trường được tập huấn các kỹ năng, xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương học phần phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng; với những nội dung cụ thể như sau:

  • Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
  • Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần;
  • Xây dựng khung chương trình đào tạo;
  • Tiếp cận đào tạo theo chuẩn đầu ra trong thiết kế học phần;
  • Thiết kế hoạt động dạy và học theo chuẩn đầu ra học phần;
  • Thiết kế hoạt động kiểm tra, đánh giá và chuẩn bị học liệu phục vụ dạy học;
  • Đổi mới đo lường, đánh giá trong giáo dục thời đại 4.0

Ngoài những kiến thức, kinh nghiệm được các chuyên gia chia sẻ, các cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn còn đặt nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận sôi nổi xoay quanh việc chỉnh sửa, xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.