Sự kiện

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW được Hội đồng thẩm định và công nhận kết quả đánh giá 04 chương trình đào tạo đại học, sau đại học

25 Tháng Tám 2022

                                                                                                         BBT

NUAE - Ngày 23/8/2022, tại Thành phố Nha Trang ( tỉnh Khánh Hòa), Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Cao đẳng, Đại học đã tổ chức Phiên họp để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho các trường đại học đã được tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo, trong đó có Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

        Tại phiên họp, PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã trình bày báo cáo tóm tắt về Nhà trường và kết quả tự đánh giá 04 chương trình đào tạo: Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Thiết kế đồ họa, Cao học Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc. Đại diện đoàn đánh giá ngoài trình bày báo cáo kết quả tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, trong đó nêu rõ những điểm mạnh, tồm tại và đưa ra các khuyến nghị cho từng chiêu chuẩn cụ thể. Sau đó Hội đồng tiến hành thảo luận kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục cũng như kết quả đánh giá ngoài, thông qua những kiến nghị của Hội đồng về việc đề nghị cơ sở giáo dục khắc những tồn tại, đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.  

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung với các cơ sở giáo dục và đại diện đoàn đánh giá ngoài, các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
trình bày báo cáo
tóm tắt về kết quả tự đánh giá 04 chương trình đào tạo

         Cũng tại Hội đồng, đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trình bày báo cáo tóm tắt quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục cũng trao đổi những vấn đề cần làm rõ với đại diện Đoàn đánh giá về chiến lược phát triển và các nội dung trong tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Hội đồng đã ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trong việc đổi mới và cải tiến chất lượng giáo dục sau đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài.

           Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội đồng KĐCLGD thảo luận, bỏ phiếu kín và thống nhất thông qua Nghị quyết của hội đồng về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Công bố Biên bản kiểm phiếu thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW với số phiếu tán thành là 100%. Căn cứ vào kết quả này, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW sẽ là trường đại học tiếp theo được Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Cao đẳng, Đại học cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 04 chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học nói trên.