Tin tức – Sự kiện

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin về học phí năm học 2022-2023

03 Tháng Mười Một 2022

Sau khi Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số thông tin được các đại biểu quan tâm thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung về học phí năm học 2022 – 2023.

 

Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên giữ mức học phí như năm học 2021-2022

Người đứng đầu ngành giáo dục cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ  trong việc rà soát, đánh giá tác động của việc tăng học phí tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất chính sách học phí năm học 2022 - 2023 phù hợp, ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thông tin về học phí năm học 2022-2023 -0

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Bộ trưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023.

Về học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ trưởng cho biết, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021 - 2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Còn đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban Nhân dân để đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

Cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giữ mức học phí như năm học 2021-2022

Học phí của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Bộ trưởng cho biết giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do cơ sở giáo dục đã ban hành theo quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nhà nước cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021 - 2022 đã quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Bộ trưởng khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Song Hà

Nguồn https://daibieunhandan.vn/nhip-cau-giao-duc/bo-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-nguyen-kim-son-thong-tin-ve-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-i305773/