Tin tức – Sự kiện

NCS Ngô Thị Việt Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

12 Tháng Mười Một 2022

 

Chiều ngày 10/11/2022, tại khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thị Việt Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, mã số: 9140111 với đề tài “Sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

Tham dự buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thị Việt Anh có 6/7 thành viên Hội đồng có mặt do PGS.TS. Lê Văn Toàn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) làm Chủ tịch cùng các thành viên Hội đồng, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của NCS.

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Ủy viên, Thư ký Hội đồng thông qua lý lịch của NCS Ngô Thị Việt Anh

Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Ngô Thị Việt Anh trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Các thành viên đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS.

Trình bày kết quả nghiên cứu, NCS đã báo cáo những đóng góp mới của Luận án như: Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về sử dụng đàn phím điện tử của giáo viên trong dạy học âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về mặt lý luận như: khái quát về đàn phím điện tử; vai trò của đàn phím điện tử trong dạy học âm nhạc bậc THCS; các cơ sở lý thuyết của sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học âm nhạc bậc THCS. Luận án đã tiến hành tổng quan rất chi tiết về tình hình nghiên cứu các vấn đề theo các hướng nghiên cứu khác nhau; Phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu đi trước một cách có chủ kiến.

Căn cứ vào cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng, đề xuất các biện pháp sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học các mạch nội dung âm nhạc bậc Trung học cơ sở như Hát, Đọc nhạc. Đồng thời, đề xuất biện pháp gắn việc sử dụng nhạc cụ vào thực dạy âm nhạc trên lớp, đưa ra một số quy định sử dụng nhạc cụ với giáo viên âm nhạc, vấn đề giám sát việc thực hiện quy định sử dụng nhạc cụ và biện pháp khuyến khích giáo viên âm nhạc sử dụng đàn phím điện tử.

PGS.TS. Nguyễn Đỗ Hiệp - Phản biện 1 đánh giá cao luận án của NCS

PGS.TS. Nguyễn Thị Tình - Phản biện 2 nhận xét, đóng góp ý kiến đối với nội dung của luận án Tiến sĩ

Hội đồng chấm Luận án đánh giá cao ý nghĩa khoa học, độ tin cậy và những đóng góp mới của Luận án, Hội đồng kết luận NCS Ngô Thị Việt Anh xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc với 6/6 phiếu thông qua.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Nhà trường và Hội đồng bảo vệ chúc mừng tân tiến sĩ Ngô Thị Việt Anh

Tân tiến sĩ cùng các cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm Âm nhạc NUAE

NCS Ngô Thị Việt Anh phát biểu gửi lời cảm ơn cơ sở đào tạo đã tạo mọi điều kiện cho NCS trong quá trình học tập, nghiên cứu. Xin chúc mừng NCS Ngô Thị Việt Anh đã tiến thêm một bước nữa trên con đường tri thức để hoàn thiện bản thân. Chúc mừng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã đào tạo thành công thêm 01 tiến sĩ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.