Tin tức – Sự kiện

NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

22 Tháng Mười Một 2022

NUAE - Sáng ngày 17/11/2022, tại khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc, mã số: 9140111 với đề tài “Dạy học hát Lý Huế cho học sinh Trung cấp Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Tham dự buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên có 6/7 thành viên Hội đồng có mặt do PGS.TS. Phạm Trọng Toàn (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) làm Chủ tịch cùng các thành viên Hội đồng, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của NCS.

 NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án, là công trình nghiên cứu đầu tiên mang tính thực tiễn về việc truyền dạy và giữ gìn, phát huy Lý Huế cho đối tượng cụ thể, trong môi trường cụ thể, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học cũng như bảo tồn Lý Huế trong bối cảnh hiện nay.

Phần minh họa thể hiện sự độc đáo của Lý Huế qua sự thể hiện của NCS và đồng nghiệp

Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về dân ca, dạy học dân ca và làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan tới quan điểm dạy học dân ca nói chung, dạy học hát Lý Huế nói riêng cho học sinh trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế cũng như các trung tâm đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp khác.

Luận án đã cụ thể hóa được nội dung của dạy học, cách thức dạy học dân ca, đua ra được mô hình dạy học hát Lý Huế. Mô hình này cùng cách thức dạy học này không chỉ áp dụng cho việc dạy học hát Lý Huế ở Học viện Âm nhạc Huế mà còn có thể áp dụng cho nhiều cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp khác trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua những kết quả nghiên cứu, luận án có thể là một kênh tư liệu cho các nhà quản lý văn hóa tham khảo về cách thức bảo tồn và phát huy Lý Huế.

PGS.TS. Phạm Tú Hương - Phản biện 1 nhận xét luận án của NCS

Hội đồng chấm Luận án đánh giá cao ý nghĩa khoa học, độ tin cậy và những đóng góp mới của Luận án, Hội đồng kết luận NCS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc với 6/6 phiếu thông qua.

Một số hình ảnh trong Lễ bảo vệ:

BBT