Tin tức – Sự kiện

Hội thảo “Bảo tồn phát huy Di sản văn hoá phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

23 Tháng Mười Một 2022

PGS.TS.NGƯT. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng NUAE phát biểu tại Hội thảo khoa học

NUAE - Sáng ngày 23/11/2022, Trường ĐHSP Nghệ thu