Nội san

Nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp  trong công nhân tại Công ty Than Nam Mẫu - Quảng Ninh

21 Tháng Mười Hai 2022

Phạm Thu Quỳnh

Học viên K13 - Quản lý văn hóa

 

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo, quan tâm, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc (BGĐ) các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ninh, TP. Uông Bí,  Công ty hoạt  động xây dựng đời sống văn hóa tại Công ty Than Nam Mẫu (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thực sự đi vào đời sống, tác động tích cực tới mọi mặt của đời sống công nhân lao động Công ty; góp phần xây dựng hình ảnh người lao động mới phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, hiện đại. Công tác xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng hình ảnh người lao động mới phát triển toàn diện, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, hiện đại. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

  1. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; cán bộ, công nhân, người lao động Công ty thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, tham gia các hoạt động lễ hội… theo hướng văn minh, tiến bộ, nhiều hoạt động, giải pháp, mô hình hay được nhân rộng.

Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công… đã thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động về việc thực hiện nếp sống mới, văn minh trong việc cưới nên các đám cưới của cán bộ, công nhân Công ty trong những năm qua được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đầm ấm phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các thủ tục như chạm ngõ, lễ hỏi, rước dâu đã được tổ chức đơn giản và gọn nhẹ, ăn uống tiết kiệm hơn, không kéo dài nhiều ngày, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức lễ cưới và đưa đón dâu đảm bảo đúng pháp luật về an toàn giao thông và trật tự công cộng. Có những đám cưới dã thực hiện theo hình thức báo hỷ thay cho mời dự tiệc cưới do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tổ chức tiệc trà thay cho tổ chức tiệc mặn tại gia đình, hội trường cơ quan, nhà văn hóa và không hút thuốc lá tại nơi tổ chức đám cưới… 

 Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, cán bộ, công nhân trong Công ty đã được tuyên truyền, hiểu và nhận thức được các quy định của nhà nước nên thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về hộ tịch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm; khi đưa tang đảm bảo an toàn giao thông và trật tự công cộng; không rắc vàng mã trên đường. Khuyến khích thực hiện hình thức hỏa táng và sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho đánh trống, đàn, nhị… làm ảnh hưởng đến xung quanh, tổ chức tang lễ tiết kiệm, tránh các hủ tục lạc hậu, rườm rà, thể hiện sự gương mẫu và vận động nhân dân làm theo.

Công nhân Trần Bá Hiệp của phân xưởng KT15 (Công ty Than Nam Mẫu) cho biết: "Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến việc hiếu hỉ của công nhân. Theo qui định của Công ty khi gia đình công nhân có việc tang ma, cưới hỏi đều được tạo điều kiện nghỉ 3 ngày để giải quyết việc riêng. BCH Công đoàn đều cử lãnh đạo đại diện Công ty đến thăm hỏi và tặng quà chia sẻ vui buồn. Những sự quan tâm sâu sát kịp thời như vậy cũng khiến cho anh em công nhân cảm thấy được san sẻ và ngày càng gắn bó hơn với Công ty. Thậm chí những anh em ở xa, Công ty còn cho tiền mua vé tàu xe vào các dịp quan trọng hoặc đặt vé trước cho công nhân. Công ty điều xe cho đoàn cán bộ đi đến tận gia đình thăm hỏi các gia đình có đám hiếu. Điều đó thực sự là rất cần thiết đối với mỗi gia đình khi gặp khó khăn".

Về thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, công nhân trong Công ty đảm bảo các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường của mọi công dân trên địa bàn. Do đã được tuyên truyền nên đa số công nhân đều hiểu và không tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan, đốt vàng mã, xem bói, cờ bạc hay truyền đạo trái phép tại các cơ sở tín ngưỡng ở địa phương.

Mỗi công nhân lao động Công ty luôn có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền thống gia đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực ứng xử cho các công dân.

  1. Tác phong lao động công nghiệp trong công nhân

Để thực hiện nếp sống văn hóa trong doanh nghiệp, một trong những yếu tố làm nên thành công của Công ty trong nhiều năm qua đó là tác phong lao động công nghiệp trong công nhân. Trong đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như quy định của Công ty; nghiêm túc, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc, có tác phong thân thiện, cởi mở với đối tác; chấp hành nghiêm túc kỷ luật - vệ sinh an toàn lao động. Đảng ủy, BGĐ Công ty đã chỉ đạo các bộ phận sản xuất cần tăng cường kỷ luật lao động, làm việc đúng kỹ năng, chất lượng, năng suất, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động. Phát huy tinh thần thợ mỏ "Kỷ luật - Đồng tâm" góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nhằm nâng cao tác phong công nghiệp trong công nhân, lao động, BCH Công đoàn đã phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, tuân thủ nghiêm nội quy lao động của cán bộ, công nhân lao động trong toàn Công ty; phát động đoàn viên, cán bộ, công nhân lao động cải tiến phương pháp làm việc, hiện đại hóa công cụ, phương tiện làm việc, tăng hiệu quả, năng suất sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm.

Tính từ năm 2017 đến nay, đã có 448 người được nâng lương và 699 người được nâng bậc, BCH Công đoàn Công ty đã vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, bình xét 08 CNLĐ đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và UBND TP. Uông Bí  khen thưởng danh hiệu “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”, vận động CNVCLĐ viết đơn đăng ký sáng kiến, trong năm 2017 đã có 293 sáng kiến được xét duyệt và khen thưởng, tổng số tiền 1 tỷ 294 triệu đồng. Phối hợp với cơ quan chuyên môn bình xét và khen thưởng cho 187 CNLĐ có thành tích xuất sắc. Hàng năm, khen thưởng cho mỗi cá nhân xuất sắc 01 triệu đồng/người.

Một trong những nội dung quan trọng của tác phong công nghiệp trong công nhân đó là nội dung An toàn - Vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đây là công tác luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ việc xây dựng kế hoạch đến triển khai thực hiện. Cụ thể, BGĐ, BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã xây dựng Nghị quyết liên tịch về thực hiện công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; Công đoàn Công ty xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác ATVSLĐ triển khai đến 100% các Công đoàn bộ phận. Trong các năm từ 2017 đến nay đã khen thưởng 42 tổ An toàn - Vệ sinh viên (ATVSV)  xuất sắc số tiền 194 triệu đồng. Duy trì phát động công tác an toàn đầu quý, tháng và kiểm tra chéo An toàn - Bảo hộ lao động, kiểm tra điều kiện, môi trường làm việc các phân xưởng vào ngày mùng 6 hàng tháng. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, văn bản về công tác ATVSLĐ; nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức rút kinh nghiệm, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân vị phạm về công tác ATVSLĐ qua hệ thống truyền thông nội bộ của Công ty. Phối hợp cùng Chuyên môn ra quyết định công nhận mạng lưới ATVSV năm 2019 gồm 294 người; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho 100% ATVSV; Duy trì việc kiểm tra kiến nghị và thực hiện kiến nghị, công tác đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ATVSV hàng tháng để xét chi trả phụ cấp được đảm bảo. Tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty lần thứ XI, với tổng số 80 ATVSV tham gia; Kết quả có 08 ATVSV đạt xuất sắc, 25 ATVSV đạt loại giỏi; tổng kết, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân số tiền 163 triệu đồng. Tham gia Hội thi ATVSV giỏi do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức, kết quả 03 thí sinh đạt ATVSV xuất sắc, toàn đoàn đạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Công ty luôn vận động cán bộ, công nhân lao động Công ty không ngừng học hỏi và tiến bộ, phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, có nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành; nghiên cứu áp dụng hợp lý các thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa vào trong các dây truyền sản xuất để giảm sức lao động và nâng cao năng suất khai thác và đào lò; quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, thực hiện các giải pháp thu hút, huy động lao động; tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, qua đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Bế Thị Thùy Dương (2019), Xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp Cái Lân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý văn hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
  2. Lê Thanh Hà (2013), Xây dựng đội ngũ công nhân, lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Công nhân và Công đoàn.
  3. Thủ tướng Chính phủ (2011), Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” với mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả, Quyết định số 1780/QĐ-TTg.
  4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2021), Đề án Xây dựng và phát triển văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.