Tuyển sinh đại học

Thông báo dự kiến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

23 Tháng Giêng 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

___________

 

Số 97 / TB-ĐHSPNTTW-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO DỰ KIẾN

V/v tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 với các nội dung như sau:

 

Tên trường 
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

(Dự kiến)

Thông tin cần lưu ý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

GNT

 

 

1800 

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2014: 400 chỗ.

+ Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ Đại học số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

Hệ đại học:

 + Xét tuyển: Môn Ngữ văn, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT cho tất cả các ngành. Thí sinh nộp bản sao công chứng Học bạ, Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT có hiển thị điểm Ngữ văn cùng Hồ sơ ĐKDT. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, nộp Học bạ và Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW thời gian từ 20/6/2014 đến 10/7/2014.

+ Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu

Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội,

ĐT: (04) 38544468

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

(Hệ đại học và đại học liên thông)

 

 

 

 

 

Hệ đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

 

 

 

 

Sư phạm Âm nhạc/

Sư phạm Âm nhạc Mầm non

 

D140221

N

250

- Ngày 11/7/2014 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ.

Sư phạm Mỹ thuật/

Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

 

D140222

H

250

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút).

Quản lý văn hóa/

Quản lý văn hóa nghệ thuật

 

D220342

N,H

150

- Ngày 11/7/2014 thi Năng khiếu: Môn thi như khối H, hoặc khối N;

Thiết kế Thời trang

 

D210404

H

250

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);
- Ngày 12/7/2014 thi môn Trang trí (240 phút).

Thiết kế Đồ họa

 

D210403

H

300

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);
- Ngày 12/7/2014 thi môn Trang trí (240 phút).

Thanh nhạc

 

D210505

N

50

- Ngày 11/7/2014 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc

 

Hội họa

 

D210103

H

50

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút).

Hệ đại học liên thông

 

 

 

300

1. Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

- Xét tuyển: Môn Ngữ văn, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT cho tất cả các ngành

- Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu

2. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

- Tổ chức thi: 1 môn Cơ sở ngành và 02 môn Năng khiếu

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

N

75

- Ngày 11/7/2014 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm; Thanh nhạc - Nhạc cụ.

 - Ngày 11/7/2014 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp-Xướng âm ; Thanh nhạc và Nhạc cụ.

Sư phạm Mỹ thuật

 

D140222

H

75

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình họa (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình họa (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)
- Ngày 12/7/2014 thi môn Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (180 phút)

Quản lý văn hóa

 

D220342

N,H

75

- Thí sinh đăng ký dự thi khối N: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Âm nhạc;
- Thí sinh đăng ký dự thi khối H: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Mỹ thuật.

 

- Thí sinh đăng ký dự thi khối N: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Âm nhạc;
- Thí sinh đăng ký dự thi khối H: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Mỹ thuật;

Thiết kế Thời trang

 

D210404

H

75

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);
- Ngày 12/7/2014 thi môn Trang trí (240 phút).

- Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);
- Ngày 12/7/2014 thi môn Trang trí (240 phút), Kiến thức Thời trang tổng hợp (180 phút).

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

200

 

 

Sư phạm Âm nhạc

 

C140221

N

100

Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ kết quả thi đại học của trường ĐHSP Nghệ thuật TW và các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi.

Sư phạm Mỹ thuật

 

C140222

H

100

 

*Chú ý:- Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

   - Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung cho các ngành đăng ký dự thi theo mẫu quy định);

  -  Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2;

  -  Các môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ của các ngành thuộc khối N, tổ chức thi thực hành theo thứ tự phòng thi;

              - Thí sinh dự thi môn Thanh nhạc ngành ĐH Thanh nhạc phải trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca, hành khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam và 01 bài hát tiếng nước ngoài. Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm nhạc, hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện;

             - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh sau khi nộp Hồ sơ ĐKDT cần theo dõi các thông tin chi tiết Hướng dẫn về tuyển sinh trên Website của nhà trường.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)  ĐT: 043.854 73 01; Website: http://www.spnttw.edu.vn hoặc mọi thắc mắc xin gửi về tuyensinh@spnttw.edu.vn.

 

Nơi nhận:

   - BGH (để báo cáo);

   - Ban biên tập Website;

   - Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa