Tuyển sinh đại học

Tuyển sinh đại học, cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy 2015

28 Tháng Năm 2015

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số:  345  /TB-ĐHSPNTTW-ĐT                                                 Hà Nội, ngày 23  tháng  3  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Vv Tuyển sinh đại học, cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy 2015

 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

GNT

 

 

 

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

  + Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2015: 400 chỗ.

  + Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

- Thời gian tổ chức thi:

+ 10/7/2015: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi

+ 11,12/7/2015: Tổ chức thi môn Năng khiếu các ngành đào tạo.

Hệ đại học:

 + Xét tuyển: Môn Ngữ văn, kết quả ba năm THPT hoặc kết quả thi trong kỳ thi quốc gia năm 2015;

   Thí sinh phải đăng ký 01 trong 02 hình thức xét tuyển môn Ngữ văn nêu ở trên khi nộp Hồ sơ (trên mẫu Hồ sơ  trên Website của nhà trường). Dự kiến 70% chỉ tiêu xét điểm Ngữ văn theo kết quả ba năm THPT căn cứ Học bạ, 30% chỉ tiêu xét điểm Ngữ văn theo kết quả trong kỳ thi Quốc gia năm 2015;

   Điều kiện xét tuyển hệ đại học: Điểm trung bình cộng ba năm THPT môn Ngữ văn phải đạt từ 5.0 đối với thí sinh sử dụng kết quả 3 năm học THPT; điều kiện môn Ngữ văn đối với thí sinh sử dụng kết quả thi trong kỳ thi Quốc gia năm 2015 thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT;

  Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015, nộp Hồ sơ theo thời gian quy định của Nhà trường, nếu vào thời gian chưa kết thúc năm học thí sinh nộp bổ sung Học bạ THPT (06 học kỳ) trước ngày 11/7/2015 hoặc Giấy chứng nhận điểm Ngữ văn trong kỳ thi Quốc gia trước ngày 20/7/2015 tại Phòng Đào tạo trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Tổ chức thi:  Hai môn năng khiếu  (nhân hệ số 2)

Hệ đại học liên thông chính quy:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Các môn thi giống như các ngành thuộc hệ đại học chính quy.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đã đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi hai môn năng khiếu như các ngành thuộc hệ đại học chính quy và thi môn: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp -Xướng âm (SP Âm nhạc), Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (SP Mỹ thuật), Kiến thức Thời trang tổng hợp (Thiết kế thời trang). Ngành Quản lý văn hóa môn thi như ĐHSP Âm nhạc hoặc ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy.

Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ kết quả thi đại học của trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Xét kết quả các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi (nếu còn chỉ tiêu).

Km9, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

ĐT: (04)38544468.Website: http://www.spnttw.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1250

 

Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc Mầm non

 

D140221

Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ.

225

Sư phạm Mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

 

D140222

Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút)

225

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa nghệ thuật

Quản lý văn hóa du lịch

 

D220342

Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ. hoặc Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút/ Trang trí (240 phút)

150

Thiết kế Thời trang

 

D210404

Hình hoạ  (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Trang trí (240 phút)

250

 

 

Thiết kế Đồ họa

 

D210403

Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Trang trí (240 phút)

300

Thanh nhạc

 

D210505

Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc

70

Hội họa

 

D210103

Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)

30

Các ngành đào tạo đại học liên thông (CĐ-ĐH)

 

 

Quy định trong mục Ghi chú

200

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

 

50

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

D140222

 

50

 

Quản lý văn hóa

 

D220342

 

50

 

Thiết kế Thời trang

 

D210404

 

50

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

Xét tuyển từ kết quả thi đại học

100

 

 

 

Sư phạm Âm nhạc

 

 

 

C140221

 

 

50

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

C140222

 

50

*Chú ý:

   - Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

   - Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung cho các ngành đăng ký dự thi theo mẫu quy định);

   -  Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2;

   -  Các môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ, Thanh nhạc tổ chức thi thực hành theo thứ tự phòng thi;

   - Thí sinh dự thi môn Thanh nhạc ngành ĐH Thanh nhạc phải trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca, hành khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam và 01 bài hát tiếng nước ngoài. Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm nhạc, hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện;

   - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh từ ngày 01/4/2015 đến hết 17h00 ngày 30/6/2015 tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Hồ sơ theo mẫu qui định của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Thí sinh sau khi nộp Hồ sơ ĐKDT cần theo dõi các thông tin chi tiết Hướng dẫn về tuyển sinh trên Website của nhà trường.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)  ĐT: 043.854 73 01; Website: http://www.spnttw.edu.vn hoặc mọi thắc mắc xin gửi về tuyensinh@spnttw.edu.vn.

* Thông báo này thay thế cho Thông báo số 231 ngày 06 tháng 2 năm 2015 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các Khoa liên quan ngành tuyển sinh;

- Ban biên tập Website (để đăng thông tin);

- Lưu VT, P.ĐT.

                       HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

 

 

            Phạm Lê Hòa