Tuyển sinh đại học

Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, đại học liên thông (từ cao đẳng lên đại học) hệ chính quy năm 2015

05 Tháng Sáu 2015

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Số: 780  /KH-ĐHSPNTTW-ĐT                   Hà Nội, ngày 29   tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh đại học, cao đẳng,

 đại học liên thông (từ cao đẳng lên đại học) hệ chính quy năm 2015

 

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015;

- Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 và Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy năm 2015 đào tạo tại trường như sau:

TT

Ngày

tháng

Nội dung

Ghi chú

1

11 - 3

Đăng thông báo về các thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, đại học liên thông các ngành đào tạo của trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Website.

 

2

Tháng 4

Thành lập Hội đồng TS và các Ban giúp việc.

 

 

3

Từ 01 - 4 đến

17h00 30 - 6

Thu hồ sơ đại học, cao đẳng, hồ sơ đại học liên thông tại trường và lệ phí ĐKDT.

 Ban thư ký Cập nhật và xử lý dữ liệu hồ sơ ĐKDT; Thống kê số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, báo cáo HĐTS.

 

4

05- 6

 Chuẩn bị mẫu thi môn Hình hoạ cho các ngành khối H.

Các Ban giúp việc báo cáo sơ bộ với HĐTS về công tác chuẩn bị, Phương án thực hiện qua Ban thư ký. (HĐTS họp phiên thứ nhất)

 

 

5

20 - 6

- Các đơn vị đăng ký số CB - GV tham gia công tác TS 2015

 

6

25-6

- Ban thư ký báo cáo HĐTS sơ bộ số lượng hồ sơ ĐKDT.

- Các Ban giúp việc báo cáo với HĐTS về công tác chuẩn bị, Phương án thực hiện qua Ban thư ký.

 

7

 Từ 30 - 6 đến 05 - 7

 - Lập phương án danh sách phòng thi, in giấy báo dự thi, gửi cho thí sinh dự thi đại học chính quy, liên thông chính quy;

 - Làm thẻ dự thi, chuẩn bị văn phòng phẩm, các mẫu biểu, giấy thi ...

(HĐTS họp phiên thứ hai)

 

8

06 - 7

HĐTS và các Ban giúp việc họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh

 

 

 

 

 

Kế hoạch làm việc của HĐTS và các Ban giúp việc từ ngày 09/07 đến 30/11/2015

 

9

 

 

 

09 - 7

Sáng:  8h30’ Tập huấn Quy chế Tuyển sinh cho CB, GV, SV tham gia TS.

Chiều:

- 14h00’ Ban CSVC bàn giao CSVC cho điểm thi, phòng làm việc Ban đề thi, phòng làm việc Ban thư ký.

- Điểm thi nhận địa điểm, văn phòng phẩm và triển khai công việc tại điểm thi...

 

 

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN THÍ SINH DỰ THI

 

10

 

 

10 - 7

Tổ chức tiếp nhận thí sinh dự thi (cả ngày):

 Từ 8h00’ đến 17h00’: Điểm thi tổ chức tiếp nhận thí sinh, Ban thư ký xử lý những sai sót thông tin ĐKDT cho thí sinh dự thi.

Chiều:  Điểm thi chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm… phục vụ cho tổ chức thi.

 

 

 

TỔ CHỨC THI

 

11

 

 

 

11 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

1. ĐHSP Âm nhạc/ĐHSP Âm nhạc Mầm non, ĐH Quản lý văn hoá - khối N (hệ chính quy và liên thông chính quy đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng) Tổ chức thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ (thi theo thứ tự danh sách phòng thi và tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, điểm thi điều hành thời gian thi).

* ĐHSP Âm nhạc, ĐH Quản lý văn hóa - khối N (hệ liên thông chính quy đối với thí sinh dự thi đã tốt nghiệp cao đẳng đủ 36 tháng): Tổ chức thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc và Nhạc cụ

2. ĐH Thanh nhạc: Tổ chức thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp-Xướng Âm, Thanh nhạc

 

3. ĐHSP Mỹ thuật/ĐHSP Mỹ thuật Mầm non, ĐH Quản lý văn hoá - khối H (hệ chính quy và liên thông chính quy), ĐH Thiết kế thời trang (hệ chính quy và liên thông chính quy), ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội họa: Tổ chức thi môn Hình hoạ - 240, ;

 (Quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

 

Chiều: Tổ chức thi:

1. ĐHSP Âm nhạc/ĐHSP Âm nhạc Mầm non, ĐH Quản lý văn hoá - khối N (hệ chính quy và liên thông chính quy đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng): Tiếp tục thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ (thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế điểm thi điều hành thời gian thi).

- ĐHSP Âm nhạc, ĐH Quản lý văn hoá - khối N (hệ liên thông chính quy đối với thí sinh dự thi đã tốt nghiệp cao đẳng đủ 36 tháng): Tiếp tục tổ chức thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm; Thanh nhạc và Nhạc cụ (Thi theo thứ tự phòng thi và sự điều hành của Ban chỉ đạo điểm thi).

 

2. ĐH Thanh nhạc: Tổ chức thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp-Xướng Âm, Thanh nhạc (Tiếp tục)

 

3. ĐHSP Mỹ thuật/ ĐHSP Mỹ thuật Mầm non, ĐH Quản lý văn hoá - khối H (hệ chính quy và liên thông chính quy), ĐH Hội họa: Tổ chức thi môn Bố cục - 240'

 (Quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”).

 

12

 

 

 

12 - 7

Sáng: Tổ chức thi:

ĐH Quản lý văn hoá - khối H (hệ chính quy và liên thông chính quy), ĐH Thiết kế Thời trang (hệ chính quy và liên thông chính quy), ĐH Thiết kế Đồ hoạ: Thi môn Trang trí - 240’

Chiều:

1. ĐHSP Mỹ thuật (hệ liên thông chính quy dành cho thí sinh dự thi có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp): Thi môn Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp - 180’.

2. ĐH Thiết kế Thời trang (hệ liên thông chính quy đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng): Thi môn Kiến thức Thời trang tổng hợp

  (Quy trình tổ chức theo như thông báo về "Thời gian hiệu lệnh thi”)

 

13

13 - 7

Dự trữ

 

14

31 - 7

Hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KT&KĐCL.

 

15

07 - 8

Gửi Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi

 

16

07 - 8

Hội đồng tuyển sinh họp xét điểm trúng tuyển.  (HĐTS họp phiên thứ ba).

 

 

17

 19 - 8

Công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, Giấy báo trúng tuyển cho các Sở GD&ĐT và thí sinh mã 99, thí sinh dự thi liên thông.

 

18

Từ 20 - 8 đến 30 - 9

Nhận đơn ĐKXT nguyện vọng 2, hệ đại học, cao đẳng chính quy

 

19

07 - 9

- Sinh viên K10 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K2 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật Mầm non, K9 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hoá; K7 ĐH Thiết kế đồ hoạ, K4 ĐH Hội hoạ, K3 ĐH Thanh nhạc; K7 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K4 ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy nhập học.

- Sinh viên khám sức khoẻ (Thời gian và lịch do P.CTHSSV quy định cụ thể).

 

20

05 - 10

Hội đồng tuyển sinh họp xét điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào hệ đại học, cao đẳng chính quy.   (HĐTS họp phiên thứ tư)

 

 

 

21

06 - 10

Công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào hệ đại học, cao đẳng, in và gửi Giấy báo nhập học

 

22

09 - 11

Sinh viên đại học, cao đẳng trúng tuyển nguyện vọng 2 nhập học

 

 

23

30 - 11

 Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 về Cục KT&KĐCLGD

 

 

 

Lưu ý: - Kế hoạch có thể thay đổi theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh - Hiệu trưởng để phù hợp với tình hình thực tế;

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật, Quản lý văn hóa Du lịch thời gian thi, môn thi, khối thi (do thí sinh đăng ký) sẽ thực hiện theo kế hoạch thi của ngành ĐH Quản lý văn hóa.

 

   Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

      - BGH;                                                                                                                      

      - HĐTS, các đơn vị;

      - Ban biên tập Website (để đăng thông tin);                                             (Đã ký)

      - Lưu: VT, ĐT.                                             

                                             

                                                  GS.TSKH. Phạm Lê Hoà