Tuyển sinh đại học

Hướng dẫn thí sinh các môn dự thi Đại học, Cao đẳng, Đại học liên thông hệ chính quy năm 2015

09 Tháng Sáu 2015

TR­ƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số:  813  /HD-ĐHSPNTTW-ĐT                        Hà Nội, ngày 04 tháng 6  năm 2015

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH

Về các môn dự thi Đại học, Cao đẳng, Đại học liên thông hệ chính quy năm 2015

 

     Thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Công văn số 1295/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hướng dẫn thí sinh về các môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, đại học hệ liên thông chính quy như sau:

I. HỆ ĐẠI HỌC:

    Xét tuyển môn Ngữ văn cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo (Riêng thí sinh dự thi đại học liên thông đã tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng dự thi môn Lý thuyết của ngành thay cho môn Ngữ văn);

    Có hai hình thức xét điểm môn Ngữ văn:

1. Xét điểm Ngữ văn căn cứ kết quả trong Học bạ THPT, là điểm trung bình cộng môn Ngữ văn cuối năm học của năm lớp 10+11+12, điều kiện xét vào hệ đại học là điểm trung bình môn Ngữ văn phải đạt từ 5.0;

2. Xét điểm Ngữ văn căn cứ kết quả trong kỳ thi Quốc gia năm 2015;

* Hình thức xét điểm môn Ngữ văn do thí sinh tự lựa chọn và đăng ký trên Hồ sơ đăng ký dự thi. Thí sinh có điểm trung bình cộng môn Ngữ văn căn cứ theo Học bạ không đạt 5.0, có thể đăng ký xét điểm môn Ngữ văn theo kết quả trong kỳ thi Quốc gia năm 2015 hoặc đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng sau khi có kết quả các môn năng khiếu;

         II. HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Xét tuyển từ kết quả thi đại học của các thí sinh không trúng tuyển đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, các trường đại học có cùng khối thi (nếu còn chỉ tiêu).

Điều kiện xét tuyển vào hệ cao đẳng là thí sinh có tổng điểm môn Ngữ văn và hai môn Năng khiếu đạt từ 12,5 (điểm chưa nhân hệ số).       

III. BẢNG HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ MÔN THI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung thi

Hình thức thi

Quy định

Quy cách

Thời gian làm bài

ĐHSP

Âm nhạc

(Hệ đại học chính quy và đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 

Môn 1: Ngữ văn

 

 

Xét tuyển

 

 

Môn 2:  Kiến thức âm nhạc tổng hợp - Xướng âm:

- Các vấn đề về:

             + Âm và các ký hiệu ghi âm

+ Nhịp.

+ Quãng và đảo quãng.

+ Các điệu thức trưởng, thứ.

- Đọc xướng âm từ 0 đến 1 dấu hoá ở các

loại nhịp 2/4, 3/4,4/4, 3/8.

Vấn đáp

 Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

 

Từ 5 đến 10 phút

 

Môn 3:  Thanh nhạc - Nhạc cụ:

- Hát từ một đến hai bài hát tự chọn được phép lưu hành;

- Trình bày một đến hai bài đàn tự chọn.

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

 

Từ 5 đến 10 phút

ĐHSP

 Âm nhạc

(Hệ đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể  từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 Môn 1: Kiến thức âm nhạc tổng hợp - Xướng âm

Nội dung thi giống như ĐHSP Âm nhạc hệ

 chính quy và liên thông chính quy tốt nghiệp cao

  đẳng chưa đủ 36 tháng.

Vấn đáp

 Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

 

Từ 5 đến 10 phút

Môn 2:  Thanh nhạc

- Hát từ một đến hai bài hát tự chọn được phép lưu hành;

 

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

Từ 5 đến 10 phút

 

Môn 3:  Nhạc cụ:

- Trình bày một đến hai bài đàn tự chọn.

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

 

Từ 5 đến 10 phút

 

ĐHSP

Mỹ thuật

(Hệ ĐH chính quy và đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

  

 

Môn 1: Ngữ văn

 

 

Xét tuyển

 

 

 

  Môn 2: Hình họa

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

  

Thực hành

 

- Mẫu vẽ, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, băng dính, ghim....

 

240 phút

 

  Môn 3: Bố cục

 

  - Vẽ tranh theo đề tài.

  - Chất liệu: Màu bột.

  - Khổ giấy: 30cm x 40 cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính và ghim...

240 phút

ĐHSP

 Mỹ thuật

(Hệ đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng kể

từ ngày tốt

nghiệp đến ngày nộp hồ sơ);

 

  

Môn 1: Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp

 Viết

 

 

180 phút

 

  Môn 2: Hình họa

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.  

Thực hành

- Mẫu vẽ, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, băng dính, ghim....

240 phút

 

  Môn 3: Bố cục

 

  - Vẽ tranh theo đề tài.

  - Chất liệu: Màu bột.

  - Khổ giấy: 30cm x 40 cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính và ghim...

240 phút

Đại học

Hội họa

* Thí sinh đăng ký dự thi Đại học Hội họa hệ chính quy môn thi, thời gian thi quy định như ngành ĐHSP Mỹ thuật h chính quy.

 

 

 

ĐH Quản lý

 văn hoá

(Hệ chính quy và liên thông chính quy)

* Thí sinh đăng ký dự thi đại học chính quy, đại học liên thông chính quy (từ CĐ lên ĐH) theo khối N, môn thi, đối tượng dự thi quy định như ngành ĐHSP Âm nhạc

* Thí sinh đăng ký dự thi đại học chính quy theo khối H, môn thi quy định như ngành ĐHSP Mỹ thuật, ĐH Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Hội họa.

* Thí sinh đăng ký dự thi đại học liên thông chính quy theo khối H, môn thi quy định như ngành ĐHSP Mỹ thuật.

 

 

 

ĐH Thiết kế Thời trang

ĐH Thiết kế Thời trang

(Hệ ĐH chính quy và đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 

Môn 1: Ngữ văn

 

Xét tuyển

 

 

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

 + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính, ghim...

240 phút

Môn 3: Trang trí

 

- Trang trí hình cơ bản theo đề thi.

- Chất liệu: Bột màu.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

 

 

240 phút

 

 

 

ĐH Thiết kế

Thời trang

(Hệ đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng kể

từ ngày tốt

nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 

Môn 1: Kiến thức Thời trang tổng hợp

Viết

 

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

 + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính, ghim...

240 phút

Môn 3: Trang trí

 

- Trang trí hình cơ bản theo đề thi.

- Chất liệu: Bột màu.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

 

 

240 phút

 

 

ĐH Thiết kế

Đồ họa

Môn 1: Ngữ văn

 

Xét tuyển

 

 

 

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính ghim...

240 phút

 

Môn 3: Trang trí

 

- Vẽ trang trí theo đề thi

- Chất liệu: Bột màu

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

240 phút

Đại học

Thanh nhạc

 

Môn 1: Văn học

 

 

Xét tuyển

 

 

Môn 2:  Kiến thức âm nhạc tổng hợp - Xướng âm:

- Các vấn đề về:

             + Âm và các ký hiệu ghi âm

+ Nhịp.

+ Quãng và đảo quãng.

+ Các điệu thức trưởng, thứ.

- Đọc xướng âm từ 0 đến 1 dấu hoá ở các

loại nhịp 2/4, 3/4,4/4, 3/8

Vấn đáp

 Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

Từ 5 đến 10 phút

Môn 3:  Thanh nhạc

- Trình bày từ hai đến ba tác phẩm tự chọn.

- Trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca Việt Nam, ca khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong  đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam được phép lưu hành và 01 bài hát tiếng nước ngoài hát bằng ngôn ngữ gốc.

Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm nhạc,

 hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện.

- Thí sinh phải đạt từ điểm 7.0 môn Thanh nhạc

mới đủ điều kiện xét trúng tuyển.

 

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH HĐTS      

- BGH;                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- HĐTS;                                                                                                                 

- Ban biên tập Website (để đăng thông tin);                                              (Đã ký)

- Lưu VT,ĐT.

 

                                                                                          GS.TSKH. Phạm Lê Hoà