Tuyển sinh đại học

Thông báo Tổ chức lớp Luyện thi đại học ngành Piano, Diễn viên kịch-điện ảnh năm 2015

10 Tháng Chín 2015

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Số: 23/TTCNTT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp Luyện thi đại học

 ngành Piano, Diễn viên kịch-điện ảnh năm 2015

__________

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, để đáp ứng nhu cầu học tập đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào của các thí sinh dự thi đại học ngành Piano, Diễn viên kịch-điện ảnh năm 2015;

Trung tâm Công nghệ Thông tin tổ chức các lớp luyện thi với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành có bề dày kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Chương trình luyện thi sẽ cung cấp cho thí sinh đầy đủ kiến thức, kỹ năng để dự thi đạt hiệu quả cao.

I. Đối tượng: Thí sinh dự thi đại học và mọi người có nhu cầu.

II. Các lớp luyện thi

Piano

Diễn viên kịch-điện ảnh

1. Kiến thức âm nhạc tổng hợp

1. Hình thể và tiếng nói

2. Xướng âm

2. Năng khiếu chuyên ngành

3. Piano

 

III. Thời gian, địa điểm học

- Thời gian: Học vào buổi sáng, chiều các ngày trong tuần, 2-3 buổi/tuần. Dự kiến khai giảng 18/9/2015.

            - Địa điểm: Tầng 1 nhà A, nhà D, nhà E,..Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

IV. Chi tiết liên hệ

Trung tâm Công nghệ Thông tin, phòng 407 nhà E-Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: trungtamcntt@spnttw.edu.vn; Website: trungtamcntt.spnttw.edu.vn

- Điện thoại cơ quan: 046 251 6553 - : 01699700915/ 0987091357.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Đơn vị liên quan (để phối hợp);

-  Lưu VT, TTCNTT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Lê Mạnh Hùng