Tuyển sinh sau đại học

Thông báo về kết quả Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa III chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

28 Tháng Mười 2015

                                                                                         BBT

 

Chiều ngày 27/10/2015, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên khóa III (2013 - 2015) chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc bao gồm:

  1. Học viên Nguyễn Thu Huyền đề tài luận văn “Dạy học hát Then cho sinh viên Khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc - NHDKH: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa
  2. Học viên Trần Hoài Sơn đề tài luận văn “Nhạc Jazz trong dạy học đàn phím điện tử cho hệ đại học Sư phạm âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương” - NHDKH: TS. Đào Trọng Tuyên

Kết thúc buổi bảo vệ, 02 luận văn được Hội đồng nhất trí và thông qua với đồng số điểm là 9,1.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ bảo vệ:

 

Hội đồng chấm luận văn của học viên Nguyễn Thu Huyền gồm 5 thành viên: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Thế Tuân - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Phản biện 2, TS. Đào Trọng Tuyên - Ủy viên, PGS.TS. Hà Thị Hoa  - Thư kí

 

Học viên Nguyễn Thu Huyền trả lời câu hỏi của Hội đồng

 

Tân Thạc sĩ Nguyễn Thu Huyền chụp ảnh cùng

người hướng dẫn khoa học GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

Hội đồng chấm luận văn của học viên Trần Hoài Sơn gồm 5 thành viên: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch, TS. Trần Bảo Lân - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thế Tuân - Phản biện 2, PGS.TS. Hà Thị Hoa  - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Thư ký

 

 

Học viên Trần Hoài Sơn trong phần trình bày đề tài luận văn Thạc sĩ

 

TS. Đào Trọng Tuyên - NHDKH nhận xét đề tài

luận văn Thạc sĩ học viên Trần Hoài Sơn