Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I (2013 – 2015) chuyên ngành Quản lý văn hóa

29 Tháng Mười 2015

BBT

 

Ngày 28/10/2015, được sự đồng ý Ban giám hiệu Nhà Trường cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Lương Thị Hiền với đề tài “Văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dưới góc nhìn quản lý văn hóa” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Cần.

Thay mặt cơ sở đào tạo, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Sau Đại học đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ khóa I chuyên ngành Quản lý văn hóa gồm 05 thành viên:

  1. PGS.TS. Trần Đức Ngôn - Chủ tịch Hội đồng
  2. PGS.TS. Phan Văn Tú - Phản biện 1
  3. TS. Đào Đăng Phượng - Phản biện 2
  4. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Ủy viên Hội đồng
  5. TS. Trần Đình Tuấn - Thư ký Hội đồng

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Lương Thị Hiền

 

Văn hóa đọc là một trong những động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại, vì vậy phát triển văn hóa đọc luôn là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia, mọi nhà trường. Nằm trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là một trong những trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật hàng đầu trong cả nước, Nhà trường càng cần xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc nâng cao ý thức tự học, tự đọc, tự nghiên cứu của sinh viên, điều này đồng nghĩa với việc nâng cao vai trò văn hóa đọc và quản lý văn hóa đọc trong sinh viên Nhà trường. Trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu đọc của sinh viên cũng như ưu điểm, hạn chế của bộ máy, các nguồn lực quản lý văn hóa đọc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, học viên đã đưa ra một số giải pháp trên nhiều phương diện về nhận thức, hệ thống văn bản, nhân lực, cơ sở vật chất thông tin , tài chính và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa học của sinh viên Nhà trường.

 

Học viên Lương Thị Hiền trong phần trình bày luận văn Thạc sĩ

 

Sau phần trình bày chi tiết, Hội đồng lần lượt đưa ra nhận xét về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Hội đồng đánh giá cao đề tài luận văn Thạc sĩ của học viên bởi văn hóa đọc tuy là đề tài không mới nhưng được học viên khai thác, nghiên cứu dưới góc độ chuyên ngành quản lý văn hóa lại mang tính thời sự, ý nghĩa khoa học cao; phương pháp xã hội học sử dụng trong luận văn khá phù hợp. Với vai trò là cán bộ công tác trực tiếp Nhà trường, học viên đã đưa ra được thực trạng quản lý văn hóa đọc của sinh viên qua phân tích và bảng biểu chi tiết, đồng thời có những giải pháp mang tính khả thi, sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao tại đơn vị nghiên cứu. Luận văn là tư liệu có giá trị đối với các nhà quản lý văn hóa, nguồn tham khảo khá tốt đối với các trường cao đẳng, đại học khác đặc biệt là các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cần - Người hướng dẫn khoa học nhận xét về luận văn Thạc sĩ của học viên

 

Ngoài ra, Hội đồng cũng có những góp ý về lỗi đánh máy, viết hoa, diễn đạt trong luận văn; học viên nên chỉnh sửa phần phạm vi nghiên cứu đề tài cũng như làm rõ đặc trưng cơ bản của đối tượng nghiên cứu để luận văn được hoàn thiện hơn.

 

PGS.TS. Trần Đức Ngôn công bố Nghị quyết Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ

 

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, luận văn được Hội đồng nhất trí và thông qua với số điểm 9,2 đạt loại Xuất sắc.

 

Tân Thạc sĩ Lương Thị Hiền chụp ảnh cùng đơn vị công tác - Phòng Hành chính Tổng hợp – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW