Tuyển sinh sau đại học

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I chuyên ngành Quản lý văn hóa

25 Tháng Mười Một 2015

                                                                                                                   BBT

 

Ngày 24/11/2015, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên khóa I (2013 - 2015) chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Buổi bảo vệ luận văn được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác bao gồm TS. Đào Đăng Phượng, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, TS. Phạm Ngọc Dũng, TS. Đỗ Lan Phương trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại 02 Hội đồng chấm luận văn.

 

Học viên Nguyễn Hữu Hiệp trong phần trình bày luận văn của mình

 

Nhận thấy việc quản lý các hoạt động biểu diễn, giữ gìn và phát huy nghệ thuật Múa rối trong Nhà hát Múa rối Việt Nam còn nhiều vấn đề bất cập, học viên Nguyễn Hữu Hiệp đã tiến hành thực hiện luận văn Thạc sĩ đề tài Quản lý các hoạt động Quản lý hoạt động biểu diễn của Nhà hát Múa rồi Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức. Sau khi nghiên cứu tổng quan về nghệ thuật Múa rối tại Việt Nam nói chung và hoạt động biểu diễn của Nhà hát Múa rối nói riêng, học viên bước đầu đánh giá được mặt thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý cũng như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của nghệ thuật Múa rối. Trong vai trò vừa là người nghiên cứu, vừa là người công tác trực tiếp tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, học viên đã đưa ra một số khuyến nghị đối với Nhà hát Múa rối Việt Nam như cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy định riêng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm từ bộ phận hậu đài đến diễn viên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường sự tham gia của các ngành, các cấp; bổ sung thêm biên chế chuyên ngành kĩ thuật phụ trách âm thanh, ánh sáng và biên chế phụ trách hậu đài…

 

Học viên Vũ Đức Dương trình bày luận văn Thạc sĩ của mình

 

Học viên Vũ Đức Dương trình bày luận văn Thạc sĩ đề tài Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đào Đăng Phượng. Qua quá trình điền dã, học viên đã đánh giá được thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa: về mặt tích cực, ban quản lý cũng như địa phương đã đảm bảo được công tác an ninh, trật tự, duy trì lễ hội vào các ngày lễ, Tết; tuyên truyền, phổ biến việc bảo vệ di tích, thực hiện công tác xã hội hóa hiệu quả. Về mặt hạn chế, bộ máy quản lý di tích còn khá mỏng, số cán bộ có trình độ hạn chế, ban quản lý di tích hầu hết đều là những người cao tuổi, việc tiếp nhận các hiện vật cung tiến còn thiếu chọn lọc, tình trạng sắp xếp hiện vật và vệ sinh không gian thờ chưa tốt, một số hạng mục bị xuống cấp, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường sau lễ hội chưa hiệu quả. Từ đó, học viên đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đến Đa Hòa trong thời gian tới như tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến về di tích; hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý di tích; tăng cường các công tác như: tu bổ, tôn tạo di tích, quản lý bảo vệ chống xâm lấn di tích, thanh tra, kiểm tra, tăng đầu tư kinh phí và xã hội hóa…

 

Hội đồng 01 chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Hữu Hiệp

 

Sau phần trình bày chi tiết, Hội đồng lần lượt đưa ra nhận xét về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, nội dung hai luận văn phù hợp với tên đề tài và chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu của một luận văn thạc sĩ; bản tóm tắt trung thực với nội dung luận văn. Đề tài của hai luận văn tuy không mới nhưng được khai thác dưới góc độ quản lý văn hóa nên có tính thời sự, tính thực tiễn và ý nghĩa khoa học cao. Bên cạnh những ưu điểm, học viên cũng cần xác định rõ phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn cho phù hợp, chú ý các lỗi vi tính, lỗi chính tả, viết hoa, mã hóa hệ thống tài liệu tham khảo.

 

TS. Đào Đăng Phượng – Cán bộ hướng dẫn khoa học đọc bản nhận xét luận văn Thạc sĩ của học viên Vũ Đức Dương

 

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng nhất trí đánh giá luận văn học viên Nguyễn Hữu Hiệp đạt loại Giỏi với số điểm 8,5 và học viên Vũ Đức Dương đạt loại Xuất sắc với số điểm 9,0.

 

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và một số thành viên trong Hội đồng chấm luận văn