Tuyển sinh sau đại học

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I chuyên ngành Quản lý văn hóa

10 Tháng Mười Hai 2015

                                                                                                            BBT

 

Ngày 08/12/2015, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên khóa I (2013 - 2015) chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Buổi bảo vệ luận văn được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác bao gồm PGS.TS. Phạm Lan Oanh, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, PGS.TS. Hà Thị Hoa, PGS.TS. Trần Trí Trắc, TS. Đinh Gia Lê trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại 02 Hội đồng chấm luận văn.

 

Hội đồng 01 chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Nhung

 

            Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, học viên Nguyễn Thị Nhung đã khai thác hướng đi mới khi nghiên cứu về vấn đề quản lý văn hóa làng nghề. Trong luận văn Thạc sĩ đề tài Quản lý văn hóa làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, học viên đã đi sâu tìm hiểu hoạt động quản lý văn hóa tại một số làng nghề tiêu biểu ở huyện Thạch Thất như làng Mộc (xã Chàng Sơn), làng Cơ kim khí (xã Phùng Xá), làng Chè lam (xã Thạch Xá) huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ 2005 đến nay. Qua thực tế khảo sát, nhận thấy công tác quản lý văn hóa ở các làng nghề tại huyện Thạch Thất đã đạt được một số thành tựu đáng kể song vẫn tồn tại nhiều hạn chế, do đó, học viên đã đề xuất các khuyến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa làng nghề huyện Thạch Thất như đổi mới chính sách; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa cấp huyện, xã; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; tăng cường kinh phí cho đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho văn hóa và quản lý văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế và văn hóa làng nghề nói chung trong giai đoạn hiện nay.

 

Học viên Nguyên Thị Nhung trình bày đề tài luận văn Thạc sĩ của mình

 

            Học viên Đinh Thị Hiền trình bày luận văn Thạc sĩ đề tài Thiết kế chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiếu nhi tại Trường Lê Duẩn dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Lan Oanh. Học viên đã tiến hành xây dựng nội dung, hình thức cho hai hoạt động đáp ứng hình thức sinh hoạt thiếu nhi: hoạt động văn hóa (thiết kế hoạt động văn hóa trong hội trại, tổ chức hội thi, kỹ năng sống - thiết kế tích hợp nhận thức) và hoạt động nghệ thuật (xây dựng kịch bản văn học và ý tưởng nghệ thuật, thiết kế kịch bản sân khấu, sân khấu hóa). Là cán bộ trực tiếp công tác tại cơ sở nghiên cứu đồng thời có kinh nghiệm thực tế dày dặn, học viên đã khéo léo lồng ghép nội dung quản lý văn hóa vào việc điều hành, tổ chức hoạt động sinh hoạt thiếu nhi tại trường Lê Duẩn như sự điều chỉnh, đóng góp, phê duyệt của cơ sở nghiên cứu đối với các chương trình trong thiết kế đưa ra đảm bảo sự thành công trong các chương trình văn hóa, nghệ thuật; sự phối hợp quản lý giữa Thành Đoàn Hà Nội với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tạo điều kiện cho đối tượng thiếu nhi được hưởng các điều kiện tốt nhất nhằm phát triển toàn diện trí - đức - thể - mỹ.

 

Học viên Đinh Thị Hiền trả lời câu hỏi của Hội đồng chấm luận văn

 

Sau phần trình bày chi tiết, Hội đồng lần lượt đưa ra nhận xét về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, Hội đồng đánh giá cao khi hai học viên đã mạnh dạn nghiên cứu hai đề tài mới, mang tính thời sự, có ứng dụng thực tiễn và ý nghĩa khoa học cao trong mã số chuyên ngành Quản lý văn hóa; các số liệu đa dạng, bảng biểu và hình ảnh minh họa trong luận văn thể hiện sự công phu, nghiêm túc của hai học viên trong việc nghiên cứu, lao động khoa học. Về nhược điểm, học viên cần phải định rõ phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn cho phù hợp, chú ý các lỗi vi tính, lỗi chính tả, viết tắt, cần chỉnh sửa tài liệu tham khảo theo đúng trường quy khoa học, số hóa các đề mục…

 

PGS.TS. Phạm Lan Oanh - Cán bộ hướng dẫn khoa học đọc bản đánh giá luận văn Thạc sĩ  của học viên Đinh Thị Hiền

 

Qua quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng nhất trí đánh giá luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Nhung và Đinh Thị Hiền đạt loại Xuất sắc với số điểm lần lượt là 9,1 và 9,0.