Tuyển sinh sau đại học

Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2015 ở Tây Nguyên

23 Tháng Mười Hai 2015

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

               

HĐTS SĐH NĂM 2015 Ở TÂY NGUYÊN

               
                             
                             

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 Ở TÂY NGUYÊN

I. Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa:

 

TT

SBD

Họ và tên

Giới tính

Đối tượng ƯT

Ngày sinh

Ngoại ngữ

Môn
CSVHVN
(1)

Môn
Kiến thức QLVH
(2)

Tổng điểm

Ghi chú

 

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Tổng điểm

 

1

00001

Hoàng Thị Ngọc Anh

Nữ

 

13/01/1985

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thi

 

2

00002

Nông Hoàng Chiến

Nam

ƯT

01/08/1977

17.5

30.0

10.0

13.0

70.5 + 10

7.0

7.5 + 1.0

15.5

 

 

3

00003

Nguyễn Đức Hanh

Nam

 

24/08/1972

17.5

30.0

14.0

14.0

75.5

7.0

7.0

14.0

 

 

4

00004

Trần Thị Kim Huệ

Nữ

 

01/09/1984

17.0

30.0

12.0

17.0

76.0

7.5

7.5

15.0

 

 

5

00005

Nguyễn Ngọc Long

Nam

 

15/12/1968

17.0

30.0

17.0

18.0

82.0

6.5

6.5

13.0

 

 

6

00006

Y Hiếu Mlô

Nam

 

02/09/1969

13.5

30.0

14.0

11.0

68.5

6.0

6.5

12.5

 

 

7

00007

Dương Thị Thanh Nga

Nữ

ƯT

01/03/1982

13.5

30.0

14.0

11.0

68.5 + 10

6.5

7.5 + 1.0

15.0

 

 

8

00008

Lý Thị Hương Nhàn

Nữ

 

20/06/1977

Bằng ĐH ngoại ngữ ngành Tiếng anh
(Trường ĐHNN Hà Nội)

7.0

6.5

13.5

 

 

9

00009

Hoàng Thị Đan Phượng

Nữ

 

29/10/1980

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thi

 

10

00010

Tạ Công Sinh

Nam

 

03/09/1985

13.5

30.0

15.0

16.0

74.5

7.5

5.5

13.0

 

 

11

00011

Hà Thị Thắm

Nữ

 

24/09/1983

Chứng chỉ B1 của Trường ĐH Hà Nội

6.0

6.5

12.5

 

 

12

00012

Hồ Thị Thảo

Nữ

 

15/05/1985

Bằng ĐH ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Quy Nhơn

7.0

7.0

14.0

 

 

13

00013

Trần Thị Thanh Thúy

Nữ

 

21/04/1983

 

 

 

 

Bỏ thi

 

14

00014

Võ Quang Trường

Nam

ƯT

24/05/1980

13.0

29.0

15.0

13.0

70 + 10

6.0

6.5 + 1.0

13.5

 

 

15

00015

Trần Thị Tuyết

Nữ

 

17/02/1987

15.0

30.0

15.0

16.0

76.0

7.5

7.5

15.0

 

 

16

00016

Nguyễn Thị Hồng Tuyết

Nữ

 

05/10/1983

15.0

30.0

15.0

11.0

71.0

7.5

7.0

14.5

 

 

17

00017

Lương Thị Vân

Nữ

 

06/05/1988

15.0

30.0

15.0

17.0

77.0

7.5

7.0

14.5

 

 
                               

II. Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc:

 
                               

TT

SBD

Họ và tên

Giới tính

Đối tượng ƯT

Ngày sinh

Ngoại ngữ

Môn
KTAN tổng hợp
(1)

Môn
NLHĐ Âm nhạc
(2)

Tổng điểm
(1)+(2)

Ghi chú

 

Nghe

Đọc

Viết

Nói

Tổng điểm

 

1

00001

Trương Hữu An

Nam

 

22/02/1981

15.0

30.0

19.0

14.0

78.0

7.5

9.0

16.5

 

 

2

00002

Phạm Văn Cảm

Nam

 

08/10/1976

14.5

30.0

17.0

11.0

72.5

7.5

8.0

15.5

 

 

3

00003

Nguyễn Việt Châu

Nam

ƯT

16/01/1977

15.0

30.0

10.0

12.0

67 + 10

7.0

8.5 + 1.0

16.5

 

 

4

00004

Phan Thị Thanh Hiền

Nữ

 

04/08/1984

16.0

30.0

18.0

13.0

77.0

7.5

9.0

16.5

 

 

5

00005

Tạ Thị Ngọc Hoa

Nữ

 

04/07/1974

17.5

30.0

18.0

16.0

81.5

7.5

8.0

15.5

 

 

6

00006

Lê Văn Hồng

Nam

 

17/05/1982

17.0

30.0

17.0

12.0

76.0

7.5

9.5

17.0

 

 

7

00007

Trần Thị Lệ

Nữ

ƯT

22/10/1982

17.0

30.0

15.0

13.0

75 + 10

7.5

8.0 + 1.0

16.5

 

 

8

00008

Nguyễn Vũ Minh Quý

Nam

 

23/07/1978

16.0

30.0

18.0

14.0

78.0

7.0

7.5

14.5

 

 

9

00009

Nguyễn Quốc Thao

Nam

 

26/09/1987

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thi

 

10

00010

Hoàng Thị Thanh Thủy

Nữ

ƯT

10/11/1979

16.0

30.0

14.0

14.0

74 + 10

7.0

8.5 + 1.0

16.5

 

 

11

00011

Phan Công Sỹ Tiến

Nam

ƯT

16/03/1975

16.0

30.0

19.0

14.0

79 + 10

7.5

7.0 + 1.0

15.5

 

 

12

00012

Cao Thanh Tịnh

Nam

 

19/03/1979

15.0

30.0

15.0

14.0

74.0

7.5

8.0

15.5

 

 

13

00013

Trần Công Tịnh

Nam

 

30/11/1977

17.0

30.0

17.0

12.0

76.0

7.0

7.0

14.0

 

 

14

00014

Chung Quốc Toản

Nam

 

21/03/1974

18.0

30.0

17.0

16.0

81.0

8.0

9.0

17.0

 

 

15

00015

Nguyễn Bình An

Nam

 

03/05/1974

16.0

30.0

13.0

13.0

72.0

7.5

7.0

14.5

 

 

16

00016

Nguyễn Ngọc Khuê

Nam

 

11/11/1972

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thi

 

17

00017

Trần Quang Nhật

Nam

 

01/04/1972

16.0

30.0

15.0

15.0

76.0

8.0

7.0

15.0

 

 

18

00018

Đỗ Hữu Sinh

Nam

 

23/02/1981

15.0

30.0

18.0

14.0

77.0

7.5

8.5

16.0

 

 

19

00019

Ngô Thị Bích Thảo

Nữ

 

10/06/1980

19.0

30.0

17.0

13.0

79.0

8.0

7.0

15.0

 

 

20

00020

Đinh Thị Trang

Nữ

 

06/09/1992

18.0

30.0

16.0

13.0

77.0

7.5

7.0

14.5

 

 


*Ghi chú:

Theo khoản 2, điều 9 của Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 10 điểm vào kết quả thi cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi do cơ sở đào tạo qui định.

 
 

                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

                                                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                               (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          GS.TSKH. Phạm Lê Hòa