Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nông Linh Hương và Nguyễn Thị Thu Trang

25 Tháng Bảy 2016

 

                                                                                                                        BBT

 

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của học viên, sáng ngày 24/7/2016, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Nông Linh Hương và Nguyễn Thị Thu Trang - khóa II Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nông Linh Hương

 

Buổi bảo vệ luận văn do Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa điều hành, cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác, gồm có: GS.TS. Lê Hồng Lý; TS. Nguyễn Thị Thu Hường; TS. Trương Xuân Trường; PGS.TS. Hà Thị Hoa; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại 02 Hội đồng chấm luận văn.

 

Học viên Nông Linh Hương trình bày đề tài “Quản lý di tích, lễ hội đền Kỳ Sầm tại xã Vĩnh Quang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

 

Di tích đền Kỳ Sầm nói chung và lễ hội đền Kỳ Sầm nói riêng tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có tầm quan trọng đối với địa phương cả về mặt tín ngưỡng, văn hóa, du lịch và kinh tế. Bởi vậy, công tác bảo tồn và phát huy những giá trị của di tích, lễ hội cũng luôn được chính quyền và nhân dân quan tâm, đặc biệt là trong các hoạt động quản lý. Nghiên cứu đề tài Quản lý di tích, lễ hội đền Kỳ Sầm tại xã Vĩnh Quang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng” do TS. Đỗ Lan Phương hướng dẫn, học viên Nông Linh Hương nhận thấy, trước nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao đã khiến hoạt động quản lý tại đây còn có những hạn chế do chưa hợp lý trong tổ chức bộ máy quản lý và sự phối hợp giữa các cơ quan; thiếu kỹ năng quản lý cũng như nội dung quản lý. Trước thực trạng trên, học viên đã đề xuất nhóm giải pháp về cơ sở pháp lý và nội dung quản lý di tích, lễ hội Kỳ Sầm; nhóm giải pháp về thành phần tham gia và kỹ năng quản lý. Giải pháp do học viên đưa ra được Hội đồng đánh giá có tính khả thi trong việc khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý di tích và lễ hội đền Kỳ Sầm.

 

Học viên Nguyễn Thị Thu Trang trả lời câu hỏi của Hội đồng chấm luận văn

 

            Xã hội hiện đại nên hoạt động nghệ thuật ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng tâm hồn và giáo dục nhân cách trẻ thơ. Chính vì vậy, hoạt động nghệ thuật đang được các bậc phụ huynh quan tâm cũng như được các trường mầm non (MN) triển khai đưa vào môi trường giáo dục có hiệu quả. Là một giáo viên có nhiều gắn bó và tình yêu dành cho trẻ nhỏ, học viên Nguyễn Thị Thu Trang đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động nghệ thuật tại Trường Mầm non Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Thị Hoa. Kết quả nghiên cứu sau quá trình khảo sát thực trạng hoạt động nghệ thuật tại Trường cũng như kết quả so sánh hoạt động nghệ thuật trường MN Yên Nghĩa với trường MN An Khánh A của học viên đã được các thành viên trong Hội đồng tán thành. Đồng thời, Hội đồng đánh giá cao những giải pháp do học viên đưa ra trong việc nâng cao công tác quản lý hoạt động nghệ thuật tại trường MN Yên Nghĩa như: Điều chỉnh cơ chế chính sách; nâng cao nhận thức về hoạt động nghệ thuật; nâng cao trình độ giáo viên chuyên ngành nghệ thuật; xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động nghệ thuật; tăng cường kiểm tra, đánh giá…

 

PGS.TS. Hà Thị Hoa - Cán bộ hướng dẫn khoa học nhận xét luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Thu Trang

 

Tại lễ bảo vệ, sau khi nghe phần trình bày chi tiết của hai học viên, Hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, hình thức của hai luận văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo Quản lý văn hóa; tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu phù hợp với mã ngành; đề tài của hai luận văn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; thông tin dữ liệu điều tra đang tin cậy; phụ lục phong phú; kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý và các đề tài có liên quan. Bên cạnh những ưu điểm, luận văn của hai học viên còn một số hạn chế trong cách hành văn, câu chữ; lỗi chính tả; một số trích dẫn trong chính văn chưa cụ thể…

Đánh giá cao thái độ nghiên cứu nghiêm túc của hai học viên, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa của hai học viên Nông Linh Hương và Nguyễn Thị Thu Trang đạt loại Xuất sắc.

 

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và các thành viên trong Hội đồng