Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Mai Văn Mạnh và Phùng Văn Mạnh

08 Tháng Tám 2016

                                                                                                                        BBT

 

 

Sáng ngày 5/8/2016, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Mai Văn Mạnh và Phùng Văn Mạnh - khóa II Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Mai Văn Mạnh

 

Buổi bảo vệ luận văn do Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa điều hành, cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác, gồm có: PGS.TS. Võ Quang Trọng; PGS.TS. Bùi Quang Thanh; TS. Đỗ Lan Phương; TS. Trần Đình Tuấn; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại 02 Hội đồng chấm luận văn.

 

Học viên Mai Văn Mạnh trình bày đề tài “Quản lý di tích khảo cổ tiêu biểu ở di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”

 

            Quản lý các di tích khảo cổ tiêu biểu thuộc hệ thống di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh - thành phố Hạ Long trong sự phát triển kinh tế - xã hội đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Nhận thức được tính thời sự của vấn đề nêu trên, học viên Mai Văn Mạnh đã nghiên cứu đề tài “Quản lý di tích khảo cổ tiêu biểu ở di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long” do PGS.TS. Bùi Quang Thanh hướng dẫn. Với đề tài này, người nghiên cứu đã giới thuyết được hệ thống cơ sở lý luận; phân tích tổng quan ba di tích khảo cổ tiêu biểu: hang Trống; động Mê Cung; hang Tiên Ông; cũng như đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ và khai thác các di tích khảo cổ tiêu biểu của vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, các giải pháp về tăng cường công tác truyền thông; hoàn thiện cơ chế chính sách; phát triển nguồn nhân lực… cũng được học viên đề xuất với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, góp phần gìn giữ, tôn vinh các giá trị văn hóa của dân tộc.

 

Học viên Phùng Văn Mạnh trả lời câu hỏi trước Hội đồng

 

Hát Đúm - loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian nằm trong hệ thống di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể của Việt Nam phổ biến chủ yếu ở vùng châu thổ Bắc Bộ. Trong đó, Hát Đúm ở Thủy Nguyên được xem là đặc trưng hơn cả, thể hiện trong quá trình diễn xướng; lối trang phục; ngữ âm và cách hát; các lề lối sinh hoạt văn hóa đi kèm. Nghiên cứu đề tài “Bảo tồn và phát huy hội hát Đúm huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” duới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đỗ Lan Phương, học viên Phùng Văn Mạnh nhận thấy, do tác động tiêu cực của tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn huyện cũng như những hạn chế trong công tác quản lý đã khiến không gian văn hóa của hát Đúm ở Thủy Nguyên bị thu hẹp; thị hiếu nghệ thuật của người dân thay đổi… Trước thực tế nêu trên, tác giả đề tài đã đề xuất nhóm giải pháp về nguồn lực con người; giải pháp nguồn lực tài chính; giải pháp các hoạt động hỗ trợ nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Đúm. Mang tính thời sự trong bối cảnh hiện nay, đề tài nghiên cứu của học viên được Hội đồng đánh giá có những đóng góp thiết thực đối với việc bảo tồn và phát huy các DSVH quốc gia nói chung và DSVH của Hải Phòng nói riêng.

 

PGS.TS. Bùi Quang Thanh - Cán bộ hướng dẫn khoa học đọc bản nhận xét luận văn Thạc sĩ của học viên Mai Văn Mạnh

 

Sau khi nghe phần trình bày chi tiết của hai học viên, Hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, hình thức và kết cấu của hai luận văn chặt chẽ, theo đúng trường quy; tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu, phù hợp với chuyên ngành đào tạo; đề tài của hai luận văn có ý nghĩa lý luận và thời sự; thông tin dữ liệu điều tra đáng tin cậy; kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng tại cơ sở nghiên cứu và là tài liệu tham khảo cho các đề tài có liên quan… Bên cạnh những ưu điểm, luận văn của hai học viên còn một số hạn chế ở hình thức trình bày, cách hành văn; thiếu trọng tâm trong lựa chọn phương pháp nghiên cứu; chưa có sự so sánh giữa địa bàn nghiên cứu và một số đối tượng có tính tương đồng.

Đánh giá cao thái độ nghiên cứu nghiêm túc của hai học viên, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa của hai học viên Mai Văn Mạnh và Phùng Văn Mạnh đạt loại Xuất sắc.