Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nguyễn Thị Thu và Ngô Thị Kim Phụng

11 Tháng Tám 2016

                                                                                                                        BBT

 

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 11/8/2016, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Nguyễn Thị Thu - khóa II và Ngô Thị Kim Phụng - khóa I Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Thu

 

Buổi bảo vệ luận văn do Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa điều hành, cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác, gồm có: GS.TS. Lê Hồng Lý; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh; TS. Đào Đăng Phượng; TS. Đinh Gia Lê; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai hội đồng chấm luận văn.

 

Học viên Nguyễn Thị Thu trình bày đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội”

 

            Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong những năm gần đây đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng bởi cấp cơ sở là đơn vị hành chính cuối cùng, là mắt xích quan trọng, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thấy ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nêu trên, học viên Nguyễn Thị Thu đã nghiên cứu đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị. Luận văn đã giải quyết tốt các vấn đề trong việc luận giải một số khái niệm chuyên ngành; tổng quan chi tiết về đời sống văn hóa phường Thanh Xuân Bắc; khảo sát đầy đủ và đưa ra nhận xét, đánh giá đúng đắn về thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường. Bên cạnh đó, là cán bộ đang công tác tại phường Thanh Xuân Bắc, tác giả đề tài đã có những đề xuất giải pháp cụ thể về nâng cao nhân thức; tăng cường công tác quản lý của Nhà nước; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh hiệu quả của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường.

 

Học viên Ngô Thị Kim Phụng trình bày đề tài “Hoạt động văn hóa ở

chùa Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội”

 

            Chùa Quán Sứ là trụ sở, nơi chứng kiến nhiều hoạt động trong quá trình hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, chùa cũng là nơi tập trung nương tựa về mặt đời sống tâm linh, là nơi ký thác niềm tin và tu tâm học đạo của đông đảo Phật tử ở Thủ đô và cả nước. Bởi vậy, mọi hoạt động văn hóa tại nhà giảng, đạo tràng, các câu lạc bộ hay thư viện… diễn ra ở chùa Quán Sứ đều có ý nghĩa góp phần thúc đẩy môi trường văn hóa tâm linh lành mạnh; hướng tới sự chuẩn mực để các chùa khác có thể áp dụng vào công tác quản lý các hoạt động văn hóa. Dưới sự hướng dẫn của TS. Đinh Gia Lê, học viên Ngô Thị Kim Phụng đã lựa chọn đề tài “Hoạt động văn hóa ở chùa Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội” làm luận văn Thạc sĩ chuyên nghành Quản lý Văn hóa. Bằng nhiều trải nghiệm thực tế với các hoạt động văn hóa ở chùa Quán Sứ, người nghiên cứu đã đánh giá thực trạng qua những thông tin điều tra cụ thể, chính xác, là cơ sở cho những đề xuất, kiến nghị mang tính thực tế và phù hợp. Mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa ở chùa Quán Sứ, giải pháp được học viên đưa ra đó là: Nâng cao nhân thức; bổ sung các quy định quản lý văn hóa; xã hội hóa về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa…

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Cán bộ hướng dẫn khoa học nhận xét luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Thu

 

Sau khi nghe phần trình bày chi tiết của hai học viên, Hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, hình thức và kết cấu của hai luận văn chặt chẽ, theo đúng trường quy; tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu, phù hợp với mã số chuyên ngành đào tạo; đề tài của hai luận văn có ý nghĩa lý luận và thời sự; thông tin dữ liệu điều tra đáng tin cậy; kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu tham khảo cho địa bàn nghiên cứu và các nghiên cứu tiếp theo… Bên cạnh những ưu điểm, luận văn của hai học viên còn có một số hạn chế ở tổng quan đề tài, cách trích dẫn tài liệu tham khảo chưa chính xác, hình thức trình bày và lỗi chính tả, lỗi vi tính.

Đánh giá cao thái độ nghiên cứu nghiêm túc của hai học viên, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa của hai học viên Nguyễn Thị Thu và Ngô Thị Kim Phụng đạt loại Xuất sắc.

 

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và

các thành viên trong Hội đồng