Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nguyễn Thị Đào và Bùi Thị Thu Phương

18 Tháng Tám 2016

                                                                                                                        BBT

 

 

Sáng ngày 17/8/2016, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Nguyễn Thị Đào và Bùi Thị Thu Phương - khóa II Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Đào

Buổi bảo vệ luận văn do Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa điều hành, cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác, gồm có: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh; TS. Trương Xuân Trường; TS. Đào Đăng Phượng; TS. Trần Đình Tuấn; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai hội đồng chấm luận văn.

Học viên Nguyễn Thị Đào trình bày đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đền Ghênh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”

             Được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1993, đền Ghênh thuộc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên mang những giá trị nổi bật về tạo dựng cảnh quan và nghệ thuật kiến trúc; giá trị văn hóa - tín ngưỡng từ nhân vật được thờ (Linh nhân Hoàng thái hậu Ỷ Lan). Đứng trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của ngày hôm nay, công tác quản lý di tích đền Ghênh luôn là vấn đề được các cấp chính quyền quan tâm. Nghiên cứu đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đền Ghênh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” do TS. Đỗ Lan Phương hướng dẫn, học viên Nguyễn Thị Đào không chỉ luận giải được một số khái niệm chuyên ngành mà còn khảo sát đầy đủ về thực trạng, từ đó chỉ ra được ưu điểm cũng như han chế của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Dựa trên những đánh giá kết quả khảo sát địa bàn nghiên cứu, học viên đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của đền Ghênh. Các giải pháp được các thành viên trong Hội đồng đánh giá phù hợp với đối tượng nghiên cứu và mang tính khả thi.

Học viên Bùi Thị Thu Phương trả lời câu hỏi của Hội đồng

             Trực  thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Trung tâm văn hóa là đơn vị (TTVH) thường xuyên thực hiện công tác phục vụ chính trị; xây dựng, tiến hành và giám sát việc thực hiện các hoạt động văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Qua nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La” dưới sự hướng dẫn của TS. Đào Đăng Phượng, học viên Bùi Thị Thu Phương khảo sát thấy thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa của TTVH tỉnh Sơn La vẫn còn gặp không ít hạn chế trong cơ chế chính sách và đầu tư. Nguyên nhân được học viên xác định là do: năng lực quản lý của cán bộ chưa cao; thiếu nguồn tài trợ của cộng đồng; chưa có giải pháp lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc … Trước thực trang trên, là một cán bộ trực tiếp công tác tại TTVH, tác giả đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể như: giải pháp về cơ chế chính sách; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; về quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ… nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa của TTVH tỉnh Sơn La.

TS. Đào Đăng Phượng - Cán bộ hướng dẫn khoa học nhận xét luận văn Thạc sĩ

của học viên Bùi Thị Thu Phương

Sau khi nghe phần trình bày chi tiết của hai học viên, Hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, kết cấu của hai luận văn chặt chẽ, theo đúng trường quy; tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu, phù hợp với chuyên ngành và mã số đào tạo; sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp; đề tài của hai luận văn có ý nghĩa lý luận và thời sự; thông tin dữ liệu điều tra giàu hàm lượng khoa học và đáng tin cậy; kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng tại cơ sở nghiên cứu, là tài liệu tham khảo cho các đề tài liên quan… Bên cạnh những ưu điểm, luận văn của hai học viên còn một số hạn chế ở cách đặt tên tiêu đề chương và tiểu mục, hình thức trình bày và cách hành văn, câu chữ, phụ lục ảnh còn sơ sài.

Đánh giá thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc của hai học viên, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa của hai học viên Nguyễn Thị Đào và Bùi Thị Thu Phương đạt loại Xuất sắc.

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và một số thành viên trong Hội đồng