Tuyển sinh sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Khuất Thị Thảo và Lê Thị Thu Hiền

24 Tháng Tám 2016

                                                                                                                        BBT

 

 

Sáng ngày 23/8/2016, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Khuất Thị Thảo và Lê Thị Thu Hiền - khóa II Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

 

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ của học viên Lê Thị Thu Hiền

 

Buổi bảo vệ luận văn do Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH. Phạm Lê Hòa điều hành, cùng với sự tham gia của 05 thành viên khác, gồm có: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức PGS.TS. Bùi Hoài Sơn; TS. Trương Xuân Trường; TS. Đinh Gia Lê; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo trong vai trò là Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai hội đồng.

 

Học viên Khuất Thị Thảo trình bày đề tài “Quản lý di sản văn hóa đình - đền Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây”

 

            Di tích đình - đền Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây là cụm kiến trúc có niên đại khởi dựng từ thời Nguyễn, tuy nhiên, trong quá trình trùng tu tôn tạo đã làm cho cụm di tích này bị biến dạng nghiêm trọng. Bởi vậy, giải pháp hiệu quả cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích luôn là vấn đề cấp thiết được các cấp quản lý đặt ra. Trước thực tế trên, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Đinh Gia Lê, học viên Khuất Thị Thảo đã chọn đề tài “Quản lý di sản văn hóa đình - đền Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành quản lý Văn hóa. Đề tài đã luận giải tốt một số khái niệm chuyên ngành; giới thiệu tổng quan về di tích lịch sử đình - đền Phú Nhi; thống kê chi tiết số liệu điều tra khảo sát công tác quản lý tại cụm di tích này. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng quản lý cụm di tích, tác giả đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp về: nhận thức, cơ chế chính sách, quản lý hành chính nhà nước, bảo tồn di tích, phát huy giá trị của di tích… nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý cụm di tích, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

 

Học viên Lê Thị Thu Hiền trình bày đề tài “Quản lý Trung tâm sản xuất băng đĩa và truyền bá âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

 

             Với chức năng của một đơn vị văn hóa nghệ thuật, Trung tâm sản xuất và truyền bá âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định trước yêu cầu phát triển chung của Học viện như: học tập, nghiên cứu; sản xuất băng đĩa; quảng bá các loại hình nghệ thuật... Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu đề tài “Quản lý Trung tâm sản xuất băng đĩa và truyền bá âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” do PGS.TS. Bùi Hoài Sơn hướng dẫn, học viên Lê Thị Thu Hiền nhận thấy công tác quản lý và triển khai hoạt động tại đây còn gặp khó khăn và chưa thực sự phù hợp với yêu cầu mới của xã hội. Với kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu, đề tài được Hội đồng đánh giá có tính thời sự trong bối cảnh kinh tế thị trường như hiện nay, là cứ liệu để học viên xây dựng các nhóm giải pháp tích cực về: xây dựng bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị; tăng cường hoạt động Marketing… Các giải pháp được đề xuất nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao chất lượng quản lý Trung tâm sản xuất băng đĩa và truyền bá âm nhạc nói riêng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói chung.

 

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Cán bộ hướng dẫn khoa học đọc bản nhận xét luận văn Thạc sĩ của học viên Lê Thị Thu Hiền

 

Sau khi nghe phần trình bày chi tiết của học viên, Hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho học viên. Về ưu điểm, kết cấu của hai luận văn chặt chẽ, theo đúng trường quy; tên đề tài thống nhất với nội dung nghiên cứu, phù hợp với chuyên ngành và mã số đào tạo; sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp; đề tài của hai luận văn có những đóng góp nhất định về mặt lý luận và thực tiễn; thông tin dữ liệu điều tra giàu hàm lượng khoa học và đáng tin cậy; kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan sở tại và các đề tài có liên quan… Bên cạnh những ưu điểm, luận văn của hai học viên còn một số hạn chế trong cách hành văn, câu chữ; câu hỏi phỏng vấn chưa phù hợp; trích dẫn sưu tầm chưa chính xác; tên gọi của một số đối tượng thiếu thống nhất; lỗi vi tính.

Qua quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng đã nhất trí xếp loại đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa của học viên Lê Thị Thu Hiền đạt loại Giỏi và Khuất Thị Thảo đạt loại Xuất sắc.

 

Hai tân Thạc sĩ chụp ảnh cùng cán bộ hướng dẫn khoa học và một số thành viên trong Hội đồng