Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc đợt 2 năm 2017

12 Tháng Tám 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc đợt 2 năm 2017

Số văn bản: 1200/TB-ĐHSPNTTW

Ngày 04/8/2017

Chi tiết văn bản: Download